CESPA: vizită de studiu… la CESPA

Devram logo_25.05

Masterclass-ul cu genericul ”Bucătăria internaţională”a constituit pentru educabilii de la Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi o vizită de studiu într-o altă formulă. De data aceasta, gazda au fost chiar ei, iar invitatul– Roman Batin,bucătar-şef la MEZZO Italian Restaurant din Chişinău,care le-a oferit un periplu culinar unic şi cu profunde valenţe formative.

Beneficiarii, 16 elevi din diferiţi ani de studii, de la diferite specialităţi şi meserii(”Bucătar”,”Bucătar-Chelner” şi ”Tehnologia alimentaţiei publice”), s-au dedat cu trup şi suflet acestui exerciţiu inedit pentru ei. Scopul său a constat în formarea de cunoştinţe despre sortimentul de preparate culinare propuse pe piaţa naţională şi cea internaţională, cât şi de abilităţi profesionale privind procesul tehnologic de preparare a bucatelor şi metodele de lucru în restaurante, cafenele, cantine. Activitatea a fost direcţionată spre atingerea următoarelor obiective–familiarizarea cu: cerinţele europene de întreţinere a materiei prime şi de prepararea bucatelor în unităţile alimentare publice; echipamentele specifice locaţiilor de profil; reţete renumite din gastronomia internaţională.
Elevii au avut parte de o experienţă care s-a soldat cu două feluri de mâncare: unul englezesc – ”Beef Wellington” şi unul italienesc – ”Porchetta”. Ei s-au implicat la toate etapele procesului de preparare: pregătirea materiei prime, asamblarea ingredientelor, montarea în farfurii şi deservirea, iar apoi şi-au degustat ”operele” şi le-au apreciat calităţile.
În final, Roman Batin le-a propus tinerilor să formeze un grup pe VIBER, pentru o conlucrare ulterioară, precum şi suport în organizarea unor stagii de practică la unităţi alimentare din Chişinău.
Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I şi este parte a unor acţiuni de orientare în carieră, care îşi propun, de asemenea, să contribuie la fortificarea cooperării dintre sistemul educaţional şi mediul antreprenorial, la atragerea tinerilor pentru a practica o specialitate din domeniul de interes al întreprinderilor, la sporirea şanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialişti în câmpul muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.