CEVVC: vizită de studiu la SRL ”Fraţii Vaipan”

Devram logo_25.05

Studierea tehnologiilor moderne aplicate în viticultură a fost scopul vizitării de către 13 elevi de la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău (specialitatea ”Viticultură și oenologie”, anul II, grupa VO-191) a întreprinderii ”Fraţii Vaipan” SRL din or. Căinari, r. Căușeni.

Desfășurată în cadrul orelor de practică ”Viticultura și mecanizarea sectorului viticol”, cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, vizita de studiu și-a propus familiarizarea participanților cu experiența de succes a uneia dintre primele plantații de viță de vie din Republica Moldova organizată în baza sistemului Pergola-Tendone. De asemenea, aceasta a avut drept obiectiv cunoașterea formelor de perspectivă pentru conducerea butucilor; a formării și întreținerii butucilor în sistemul Pergola; a utilizării energiei regenerabile (baterii solare, eoliene) în agricultură; a strategiilor de promovare și comercializare a produselor pe piața internă și cea externă.

”Traseul” conturat de organizatori a inclus întreg procesul de ”devenire” a unei plantații de viță de vie de tip Pergola: de la proiectare până la întreținerea pe rod. Astfel, elevilor li s-au oferit informații despre montarea sistemului de susținere a plantației, schema de plantare și soiurile selectate, conducerea butucilor, operațiile în verde aplicate în perioada de formare și fructificare, reformarea plantațiilor, mecanizarea lucrărilor, avantajele și provocările energiei regenerabile.

Un punct de un interes deosebit pentru elevi a fost depozitul de pregătire și control al fertigării. Aici ei și-au aprofundat cunoștințele privind etapele fertigării digitalizate, care presupun: analiza solului, pregătirea automatizată a necesarului de îngrășăminte minerale în funcție de nevoile plantei și distribuirea compoziției prin sistemul de irigare prin picurare.

Sarcina practică efectuată de elevi în cadrul evenimentului a constat în plivitul lăstarilor de prisos și înlăturarea primelor trei frunze de pe lăstarii fertili, ceea ce a contribuit la dezvoltarea abilităților de executare a acestor lucrări de îngrijire a culturii de viță de vie.

 Vizita de studiu face parte din acțiunile de orientare în carieră ale proiectului ”DevRAM”, Partea I și are ca scop fortificarea cooperării dintre sistemul de învățământ profesional tehnic agricol și mediul antreprenorial, creșterea prestigiului specialităților agricole și al sectorului agroalimentar în rândul tinerilor, sporirea șanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialiști în câmpul muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.