CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE PAIDEIA „ALTFEL”

NEPC

Într-o perioadă în care educaţia este supusă la multiple provocări, inclusiv pandemice, iar numărul responsabilităţilor pe umerii cadrelor didactice creşte simţitor, coordonata dezvoltării şi formării continue capătă relevanţă mai mult ca niciodată. Având ca punct de referinţă aşteptările participanţilor, şedinţele Clubului PAIDEIA altfel, organizate în perioada noiembrie-decembrie 2020, pe lângă faptul că au găzduit în mediul online un valoros schimb de experienţă între prietenii noi şi vechi ai centrului, acestea au prilejuit împărtăşirea de lecţii învăţate în perioada pandemiei.

Formarea de competenţe digitale este însoţită de achiziţia abilităţilor de organizare a evaluării în mediul online. La prima şedinţă a Clubului PAIDEIA, moderată de Daniela State, s-au valorificat metode, tehnici şi instrumente de evaluare online. Odată cu evidenţierea specificului acestui tip de evaluare, participanţii au avut ocazia să probeze avantajele şi dezavantajele tehnicilor/instrumentelor de evaluare formativă şi sumativă, în baza unor exerciţii practice la clasele primare.

Educaţia pentru integritate, ca parte a politicii anticorupţie a statului, a fost abordată de Pavel Cerbuşca. În condiţiile percepţiei fenomenului corupţiei ca o problemă gravă ce creează dificultăţi în evoluţia societăţii şi constituirea statului de drept, educaţia pentru integritate devine o necesitate pentru consolidarea valorilor personale şi ale societăţii. Participanţii au beneficiat de suporturi didactice/metodice pentru organizarea de activităţi practice în şcoală şi comunitate destinate consolidării culturii integrităţii.

Trecerea la instruirea online a pus la încercare resursele interioare ale cadrelor didactice, iar epuizarea profesională (sindromul burn-out) a devenit un fenomen răspândit căruia i se cuvine o atenţie sporită. La şedinţa moderată de Daniela Terzi-Barbaroşie, au fost puse în discuţie dimensiunile şi tipurile de epuizare profesională, factorii (interni şi externi) responsabili de apariţia sindromului burn-out, precum şi strategiile eficiente de reducere/tratare a epuizării profesionale.

Combaterea analfabetismului constituie o sarcină importantă și actuală pentru sistemul educaţional. La şedinţa moderată de Tatiana Cartaleanu şi Olga Cosovan participanţii au fost provocaţi să abordeze dimensiunile alfabetizării – generală, digitală, de acţiune în situaţii de urgenţă, informaţională, de comunicare, de rezolvare a problemelor de viaţă cotidiană, juridică, social-politică – elemente necesare în procesul dezvoltării „funcţionale” personale şi de creare a unei imaginii de sine corecte care să conducă la împlinire şi participare activă într-o societate a cunoaşterii.

Ultima şedinţă din acest an a fost dedicată subiectului transdisciplinarităţii, în procesul asimilării terminologiei. Parte semnificativă a demersului didactic, asimilarea terminologiei domeniilor ştiinţifice solicită examinarea transdisciplinarităţii la nivel de termeni. “Unii termeni trec lejer de la o materie la alta, păstrându-și sensul exact pe care îl au, alții funcționează în diferite domenii, iar conceptul se completează și se ajustează în funcție de disciplină. Contribuția mai multor materii care fac uz de acest termen conduce la o înțelegere holistică a termenului. Terminologia transdisciplinară ține preponderent de competența de a învăța, de a construi un discurs științific și de a utiliza termeni ce se referă la procese cognitive și produse specifice.”

Şedinţele înregistrate ale Clubului PAIDEIA altfel pot fi accesate pe site-ul http://red.prodidactica.md/clubul-paideia-altfel/.