CLUBUL FORMATORILOR „AO PRO DIDACTICA”

Vineri, 1 februarie curent, în incinta Centrului, s-a întrunit  echipa de formatori, implicaţi în mod activ în programele noastre de formare. Tema de discuţie, propusă, pregătită  şi facilitată în mod ingenios de dna Tatiana Cartaleanu,  a fost FORMAREA COMUNITĂŢII DINAMICE DE INSTRUIRE ÎN GRUPURILE DE ADULŢI.

În numele formatorilor, dna Cartaleanu mărturisea: Ne dorim să păstrăm spiritul comunităţii, mai ales că între timp a crescut o pleiadă de formatori noi, pe care nici nu toţi cei „vechi” îi cunosc.

Obiectivul a fost  să ne înarmeze pe toţi nu doar la capitolul „cunoştinţe” şi „abilităţi”, ci şi la capitolul „atitudini” (cu o doză proaspătă de optimism pedagogic şi cu sentimentul că mai merg şi alţii alături de tine în aceeaşi coloană). Nu jocurile propriu-zise, de care ştim cu toţii cîte o duzină, ci anumite principii de alegere, de modelare, de aplicare, de oferire a feedbackului au fost importante. Ne-am permis astfel 4 ore academice să învăţăm, analizînd propria experienţa şi comparînd-o cu a colegilor, am beneficiat  de suport de curs, de biblio- şi webografie, de formare interactivă intensivă. Am rămas cu satisfacţii personale şi profesionale deosebite, cu sentimentul bateriilor reîncărcate.

Etapele cadrului ERRE au fost respectate sută la sută şi pentru data viitoare, la etapa deExtindere, ni s-a propus un studiu de caz, intitulat „Povestea anului pe coperta revisteiDIDACTICA PRO…”, care urmează să valorifice creativitatea şi experienţa formatorilor încadrată într-o istorioară de succes, simulată sau autentică.

În final, am decis că asemenea întruniri vor avea loc lunar şi fiecare formator este invitat să propună un subiect pentru discuţie său  două sesiuni de formare în cheia master class,însoţite de debrifările respective,or,învăţarea experienţială deţine primatul în instruirea adulţilor şi comportă valenţe formative durabile.