Clubul „PAIDEIA” 2024 a debutat cu o dezbatere asupra manualului școlar

Rămânând fideli tradiției CE PRO DIDACTICA de a dezbate cu practicienii subiecte actuale din teoria și practica educațională, la prima ședință din acest an, din 2 februarie, am propus subiectul: „Manualul actual de Limba și literatura română, clasa a V-a: provocări în utilizare și schimb de bune practici”. Cei peste 40 de participanți s-au implicat în evaluarea preliminară a diverselor aspecte ce țin de Manualul recomandat de Ministerul Educației și al Cercetării din R. Moldova și publicat la prestigioasa editură „Știința”, expunând opinii valoroase din perspectiva profesorilor, elevilor și părinților. Facilitatoarea V. GORAȘ-POSTICĂ, coordonatoarea echipei de autori, secundată de colega N. IACOB, iar din culise de V. BOLOCAN, au provocat pe bune colegii să împărtășească problemele și experiențele de implementare, chiar dacă Manualul, în unele instituții, este utilizat a cincea lună, iar în altele – de o singură lună. Acest ultim semnal ni s-a părut de-a dreptul alarmant și l-am luat ca breșă serioasă a sistemului managerial central.

Astfel, interesul pentru subiect a fost maxim pentru 99 la sută dintre participanți, iar trăsăturile-cheie, vizualizate prin „nourașul” de la Mentimeter, țin de originalitatea textelor și al design-ului luminos și atractiv al manualului, de abordarea inedită a unor valori estetice și general-umane cheie, de diversitatea sarcinilor ș.a.m..d. Detalii se pot vedea în imaginea anexată.

PPT-ul prezentat de facilitatoare (LINK) a inclus aspecte teoretice și practice relative la importanța manualului școlar, în general și a celui pus în discuție, în special, dar și la perspectivele de digitalizare a acestuia în epoca informației cu care suntem contemporani.

S-a propus și un chestionar care ne-a oferit informații semnificative vizavi de punctele forte ale manualului (mesajul educativ-estetic clar și cuprinzător, originalitatea „lecturii imaginilor” de pe paginile introductive de la Unitatea de învățare, proiectarea funcțională a temelor în cheia ERRE, valoarea și mesajul textelor în care se regăsesc copiii și profesorii, consistența atelierelor de scriere, lectură și comunicare, importanța recapitulărilor, exersărilor variate de la rubrica „Pentru portofoliul tău” etc.). De asemenea, s-au semnalat unele dificultăți în înțelegerea de către profesori, în primul rând, a anumitor texte recomandate, de insuficiența unor exerciții pentru elevii mai dotați, interesați de lectură și pasionați de disciplina noastră, dar și de faptul că mulți părinți, educați în alte contexte, se simt depășiți de complexitatea conținutului propus și nu își pot ajuta copiii ș.a.

Noutățile bune au ținut de faptul că în anul următor Caietul elevului, aflat în curs de elaborare, va încerca să răspundă așteptărilor enumerate de profesori, de aceea si s-au colectat sugestiile lor în acest sens. De asemenea, am apreciat optimismul cadrelor didactice care înțeleg foarte bine că manualul este unul dintre multiplele mijloace de învățământ, utilizate la clasă și că astăzi nu se mai pot plânge de lipsă de literatură sau informație într-un domeniu sau altul. Bunele practici împărtășite i-au încurajat la creativitate în abordare pe colegii din diverse generații, iar răspunsurile la întrebări au clarificat puținele aspecte problematice semnalate. În final, exprimăm mulțumiri participanților, echipei de profesioniști de la Editura „Știința”, ghidați de directorul Gh. PRINI și de redactorul-șef M. CIOBANU, colegelor-autoare, care au conlucrat eficient cu responsabila de ediție L. DOHOTARU și cu pictorul R. ȘVEȚ, corectorilor, numeroșilor recenzenți și evaluatori, dar și autoarelor cu vastă experiență la temă (T. CARTALEANU, O. COSOVAN), care au deschis mai multe paranteze din bucătăria bufetului suedez a manualului școlar.