CLUBUL PAIDEIA „ALTFEL”: NOI OPORTUNITĂŢI DE FORMARE CONTINUĂ

Neps

A devenit o tradiție frumoasă ca zilele de vineri să prilejuiască ’’întâlniri în mediul online’’ ale cadrelor didactice și manageriale la ședințele Clubului PAIDEIA. Discuții și dezbateri, ghidate de formatori consacrați, pe marginea subiectelor de interes personal și profesional, ancorate în noile realități educaționale, împărtășiri de idei, concepții, bune și valoroase practici educaționale, însoțite de un interes viu al participanților – toate acestea alcătuiesc chintesența ședințelor Clubului PAIDEIA Altfel.

Procesul de consolidare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice a avansat prin abordarea elementelor interactive în cadrul predării online, la ședința moderată de Raisa Gavriliță. Participanții au identificat avantajele și dezavantajele predării online, responsabilitățile (atribuțiile) elevilor, ale cadrelor didactice, dar și ale părinților în procesul instruirii la distanță. În mod cert, interactivitatea și-a probat calitatea de element-cheie în reușita instruirii online, necesară în sporirea motivației elevilor și întărirea comportamentului de învățare proactiv. Cadrele didactice au discutat și au exersat noi instrumente interactive – Prezi, Canva, Flipsnack, TeachEm, Edupuzzle, Padlet, Jamboard, Tricider, Eduglogster, Linoit, Portofoliile digitale etc.

În cadrul ședinței moderate de Daniela Vacarciuc, participanții au avut ocazia să descopere calitățile personale/profesionale necesare inițierii/dezvoltării unor relații eficiente de parteneriat în educație; principiile pe care se axează un parteneriat durabil; tipuri și exemple de parteneriat ce valorifică implicarea actorilor educaționali și creează condiții optime de afirmare personală/profesională, oferind soluții, aici și acum, pentru probleme concrete din educație.

Una dintre cele mai importante laturi psihologice din viaţa unui cadru didactic este cea motivaţională. Prin demersul propus, formatoarea Elena Davidescu a provocat cadrele didactice la conștientizarea propriilor resurse de automotivare, dar și la identificarea strategiilor de motivare a discipolilor pentru activitatea de învățare, inclusiv în mediul online.

Subiectul gestionării emoțiilor din perspectivă educațională a fost discutat la ședința moderată de Ecaterina Moga. Cadrele didactice au trecut prin experiența reflecției asupra semnificației emoțiilor în activitatea cotidiană și de învățare, dar și asupra măsurii în care IQ-ul şi EQ-ul determină calitatea relaţiilor interpersonale, acasă şi la locul de muncă; a componentelor acestor tipuri de inteligenţă şi a modului în care ele asigură reuşita personală și profesională; a valorilor pe care se întemeiază un leadership autentic şi a modelului de dezvoltare în ascensiune.

Ședinţele Clubului PAIDEIA altfel pot fi accesate pe site-ul http://red.prodidactica.md/clubul-paideia-altfel/. Şirul şedinţelor va continua cu alte grupe de participanţi, participarea la acestea fiind gratuită.

Proiectul Clubul de dezbateri PAIDEIA pentru cadrele didactice – noi provocări în mediul de învăţare online este implementat de C.E. PRO DIDACTICA în perioada septembrie 2020-august 2021, cu sprijinul financiar al Reţelei Centrelor de Politici Educaţionale NEPC, cu sediul la Zagreb, Croaţia (http://www.edupolicy.net/), şi îşi propune să susţină dezvoltarea personală şi profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale.