Clubul PAIDEIA: competențele verzi

Vineri, la 7 aprilie, în cadrul ședinței clubului PAIDEIA, a fost propusă spre discuție o tematică de o actualitate majoră și necesară pentru toate sectoarele economiei țării noastre – „Dezvoltarea competențelor verzi”, moderatoare – Nicolaev Elena, formatoare națională, expertă în surse regenerabile și eficiență energetică. În cadrul ședinței, au fost abordate noțiunile de competență verde, energie verde, economie verde și tehnologii verzi.

Moderatoarea a venit cu informații despre potențialul utilizării surselor regenerabile de energie al țării noastre și cu exemple de utilizare a energiei solare.

Participanții au concluzionat că tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon cere noi competențe, într-un ritm și la o scară care evidențiază incapacitatea sistemelor de formare actuale. Economia verde a devenit o realitate, apar rapid noi slujbe și programe de pregătire, vechile profesii sunt înlocuite cu altele, de perspectivă, pentru o mai eficientă adaptare la practicile unei economii sustenabile. Serviciile și produsele verzi sunt din ce în ce mai căutate. La sfârșitul sesiunii de dezbateri, cadrele didactice au menționat importanța îmbunătățirii competențelor profesionale privind dezvoltarea durabilă și protecția mediului după principiile economiei verzi și au venit cu soluții privind dezvoltarea acestora la discipoli.