Clubul PAIDEIA: ”Proiectarea didactică din perspectiva individualizării”

Ultima ședință a Clubului de dezbateri educaționale PAIDEIA, moderată de Galina Filip, a avut în atenție un subiect de interes major pentru profesori –  „Proiectarea didactică din perspectiva individualizării”.

Activitatea a demarat cu analiza conceptelor-cheie (integrare & incluziune, individualizare, educație incluzivă, cerințe educaționale speciale), a cadrului legislativ internațional și național care stipulează dreptul la educație de calitate, a reperelor metodologice privind individualizarea procesului instructiv-educativ. De asemenea, s-a discutat despre școala incluzivă și structurile – la nivel de instituție educațională, raional și republican – care asigură integrarea copiilor cu CES, fiind prezentat un model de implementare a individualizării în învățământ.

Partea a doua a ședinței a fost rezervată proiectării didactice individualizate, care are la bază triada unități de competență – unități de conținut – activități de învățare-evaluare.  Accentul a fost pus pe ajustările și modificările curriculare, ca părți ale curriculumului individualizat. Demersul practic a cuprins un exemplu de adaptare a competențelor, conținuturilor, strategiilor, materialelor didactice și procesului de evaluare în funcție de necesitățile educaționale ale copilului cu CES. De menționat că aceste aspecte sunt parte a planului educațional individualizat, care a fost analizat structural.  Totodată, au fost prezentate etapele elaborării unei proiectări didactice  individualizate: de lungă durată, al unei unități de învățare, dar și câteva modele de proiectare a unei lecții. Participanții au fost familiarizați cu câteva instrumentele de proiectare individualizată:  piramida, proiectul extins și scara sarcinilor.

Profesorii prezenți s-au implicat în discuții, și-au exprimat opiniile, apreciind, în final, activitatea ca utilă pentru ei  la clasă.

Următoarea ședință a Clubului PAIDEIA, cu genericul  ”Transdisciplinaritatea, imperativ curricular”, va avea loc pe data de 6 mai și va fi facilitată de Olga Cosovan.