COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÂI: NOI OPORTUNITĂȚI DE STUDIU PENTRU VIITORII TEHNICIENI ELECTRICIENI

Devram-logo_page-0001 (1)

Dotarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, în baza sprijinului oferit de programul de granturi ”Consolidarea capacității tehnice a instituției în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, înscrie o nouă filă.  Desfășurat de C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I, acesta a apropiat ziua inaugurării în Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi a laboratorului ”Repararea și exploatarea instalațiilor electrice”.

Înființarea laboratorului a fost dictată de introducerea recentă în oferta educațională a instituției a specialității ”Electrificarea agriculturii”. Întâmpinând dificultăți în înzestrarea adecvată a acestuia, având resurse doar pentru lucrări de reparații, mobilier, tablă interactivă, propunerea de proiect pentru programul de granturi a inclus utilajul necesar organizării de calitate a instruirii practice a elevilor la disciplinele electrotehnice.

Astfel, suportul obținut în cadrul proiectului Uniunii Europene a permis procurarea echipamentului necesar amenajării a două standuri: ”Rețele și instalații electrice” și ”Montarea și reglarea instalațiilor electrice din întreprinderi și construcții civile”. Vineri, 22 mai, acesta a ajuns la destinație, fiind adus din Belarus. Colegiul a optat pentru compania care a venit cu cea mai bună ofertă: un preț convenabil și o gamă vastă de servicii – instalarea, punerea în funcțiune și deservirea echipamentului pe perioada de garanție și post-garanție, instruirea personalului didactic privind utilizarea acestuia, suport tehnic și metodologic etc.

Din toamnă, laboratorul va fi acel spațiu în care elevii își vor forma și exersa abilitățile specifice meseriei – de întreținere a instalațiilor și echipamentelor electrice, de dimensionare a proiectelor de instalații electrice și de exploatare a acestora, pentru a fi pregătiți să realizeze sarcini de montaj, funcționare, mentenanță a instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice.

Din toamnă,  procesul instructiv-educativ din colegiu, care acoperă cererea educațională la această specialitate din Zona de Sud a republicii, va căpăta noi valențe formative, care vor contribui la pregătirea unor specialiști competenți, performanți și competitivi pentru economia națională.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.

Cu un mesaj de mulțumire pentru achiziție în cadrul proiectului DevRAM, Partea I, vine dnul Vasile BELEV, director al Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi:

Svetlai