COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÂI: UN LABORATOR ”PUS PE ROATE”

Devram-logos

Începând cu acest septembrie, pregătirea practică a elevilor de la specialitatea ”Electrificarea agriculturii” are loc într-un laborator care ”întruneşte toate condiţiile de calitate” instructiv-educativă. Recent, acesta a fost renovat (contribuţia instituţiei) şi dotat cu două standuri ”Reţele şi instalaţii electrice” şi ”Montarea şi reglarea instalaţiilor electrice din întreprinderi şi construcţii civile”, achiziţionate cu sprijinul financiar oferit de proiectul ”DevRAM”, Partea I, care permit efectuarea a mai mult de 20 de lucrări practice.

Furnizorul, o firmă din Belarus, şi-a luat angajamentul să pună în funcţiune şi să deservească  echipamentul, să acorde suport tehnic şi metodologic. Astfel, în luna august, reprezentanţii delegaţi, într-un atelier de o zi organizat în colegiu, i-au iniţiat pe profesorii de specialitate, dar şi pe laboranţii responsabili de întreţinerea echipamentului în subtilităţile exploatării acestuia.

Datorită eforturilor corpului didactic şi susţinerii proiectului Uniunii Europene, laboratorul a devenit o sală de studiu atractivă şi mobilizatoare, un loc în care elevii să-şi dorească să fie buni meseriaşi, să-şi formeze şi să exerseze abilităţile de breaslă, pentru o viaţă profesională împlinită.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.