Competența de muncă în echipă – un pilon al succesului organizațional

Abilitățile de a comunica și a colabora constructiv, de a-și asuma roluri și a le exercita cu responsabilitate, de a-și lua angajamente și a le îndeplini, de a da dovadă de inițiativă și a lua decizii, de a acorda sprijin și a cere sprijinul colegilor sunt doar câteva dintre abilitățile pe care trebuie să le demonstreze orice profesionist, pentru ”a lucra împreună” într-o organizație, în vederea atingerii unui scop comun. Instituțiile de învățământ nu fac excepție. Pentru buna lor funcționare, acestea au nevoie de colective pedagogice pregătite, consolidate, promotoare ale performanței în activitate și cu un bun spirit de echipă.

Acest imperativ a reprezentat axa seminarului Formarea competențelor de lucru în echipă, care a avut loc astăzi, 23 septembrie 2022, cu participarea fizică a 16 cadre manageriale și didactice de pe ambele maluri ale Nistrului, de la toate treptele de învățământ. Instruirea, organizată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, a avut loc în cadrul proiectului Platforma EDUCAȚIE al programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

Moderat de conf. univ. dr. Elena CREANGĂ, seminarul și-a propus să contribuie la dezvoltarea competenței de muncă în echipă, una dintre competențele sociale fundamentale, necesară pentru o activitate eficientă în orice entitate organizațională.

Desfășurat într-un context interactiv, de cooperare, cu studii de caz și simulări de situații în spirit de echipă, acesta a abordat o serie de subiecte de primă importanță ale domeniului, punând accentul pe un schimb susținut de informații și practici între participanți. Studiul s-a bazat pe detalierea conceptului de ”echipă”, a etapelor de formare și a rolurilor specifice acesteia, a caracteristicilor unei echipe de succes și a valorilor asumate, a calităților esențiale ale membrilor săi; pe decodificarea conceptului de „muncă în echipă” și a pașilor necesari asigurării eficienței acesteia; pe înțelegerea conceptului de ”cultura calității în instituția educațională”.

În final, cursanților le-au fost înmânate certificate de participare.