COMUNICAT DE PRESĂ: LANSAREA FAZEI II A PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM”

untitled

Implementarea proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, a demonstrat un interes sporit al comunităţii educaţionale pentru crearea, utilizarea şi adaptarea resurselor educaţionale deschise. Totodată, ţinând cont de rezultatele proiectului anterior, s-a constatat o necesitate actuală în diseminarea informaţiei despre resursele educaţionale deschise şi licenţele libere, precum şi despre potenţialul acestora în vederea sporirii accesului la educaţie.

Conceptul de Resurse Educaţionale Deschise (RED) este în sine relativ nou în dezbaterea internaţională, nu doar în Republica Moldova. Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sunt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate de oricine, în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri. În statul nostru, activitatea de producere şi utilizare a RED este în stadiu incipient, dar există importante oportunităţi pentru viitor.

În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, şi-a propus continuarea promovării RED prin demararea fazei II a proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, care se va desfăşura în perioada octombrie 2016 – decembrie 2017. Scopul proiectului rezidă în: (1) a continua campania de promovare a unor modificări în documentele reglatorii, importante pentru implementarea RED la nivel de politici publice şi (2) a consolida capacităţile cadrelor didactice de la toate treptele de învăţământ în vederea asigurării accesului la educaţie de calitate pentru toţi prin schimbul de resurse educaţionale deschise într-un mod transparent şi eficient. Printre beneficiarii acţiunii se numără elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.

Activităţile acestui proiect se vor focusa pe următoarele aspecte: desfăşurarea seminarelor de instruire pentru cadrele didactice, având scopul de a oferi suport în crearea, utilizarea şi adaptarea RED, elaborarea unei broşuri privind resursele educaţionale deschise, activităţi de conştientizare la nivel naţional, desfăşurarea unui concurs republican al celor mai bune resurse educaţionale deschise, mese rotunde cu membrii coaliţiei RED etc.

Proiectul de faţă se aliniază reformelor educaţionale, abordarea conceptului RED determinând un acces mai bun la o educaţie deschisă. Impactul aşteptat vizează dezvoltarea practicilor utilizării şi producerii RED în Republica Moldova, cu scopul de a promova RED la nivelul politicilor educaţionale existente şi viitoare.

Expert proiect: dr.hab. conf.univ. Viorica Goraş-Postică
Coordonator: Cristina Bujac, CE PRO DIDACTICA
Contacte: cbujac@prodidactica.md
Tel. 069233782