Concurs de achiziție privind selectarea unei companii responsabile de elaborarea unei pagini web pentru Centrul Metodic pentru Învățământ al MADRM

devram_15.12

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

Concurs de achiziție privind selectarea unei companii responsabile de elaborarea unei pagini web pentru Centrul Metodic pentru Învățământ al MADRM 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanțator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorțiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018-iunie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Mai-iunie 2021
Termeni de referință Companii specializate în elaborarea și dezvoltarea paginilor web (vezi Anexa Termeni de referință)
Tip achiziție: Procurări
 

Proiectul DevRAM, Partea I își propune să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului agroalimentar pe piața internă şi cea externă, precum şi a capacității instituțiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, așa încât oferta educațională să asigure necesitățile pieței muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care va elabora pagina web a Centrului Metodic pentru Învățământ al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email: lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md cu specificarea „Concurs pagină web Centrul Metodic pentru Învățământ”.

Termen-limită de depunere a dosarului: 22 mai 2021.

Vor fi contactate şi invitate doar companiile preselectate.