Concurs de angajare în funcția de asistent contabil

CENTRUL EDUCAȚIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE ASISTENT CONTABIL (full-time)

Asistentul va activa în cadrul echipei Centrului și va fi responsabil de realizarea în mod eficient  a activității financiar-contabile a Centrului în conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Responsabilităţi de bază:

 • asistență în realizarea activității financiar-contabile a Centrului în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentele interne;
 • asistență în elaborarea și implementare planurilor de achiziții;
 • asistență în întocmirea documentației de licitație la toate etapele;
 • asistență în organizarea procedurilor competitive de licitație conform procedurilor interne ale Centrului;
 • implementarea procedurile de contabilitate cu ajutorul programului informațional;
 • implicare în evidența contabilă analitică pentru proiecte;
 • respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar;
 • responsabilitate pentru stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul Centrului;
 • răspunderea de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
 • alte sarcini care îi sunt atribuite, în acord cu specificul postului ocupat.

Calificări:

 • Studii medii de specialitate în domeniul economic;
 • Competențe relevante domeniului contabilității;
 • Minimum 3 ani de experiență în calitate de asistent contabil;
 • Abilități avansate de utilizare a aplicațiilor software din pachetul Microsoft Office;
 • Cunoaştere şi utilizare adecvată a aplicaţiilor necesare funcţionării eficiente a programului de contabilitate 1C;
 • Cunoștințe de limbă engleză nivel mediu/avansat vor constitui un avantaj.

Alte cerințe:

 • Abilități avansate de cooperare și de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Optimism şi capacitate de depăşire prin exemplul propriu a situaţiilor de stres, dificile etc.
 • Abilități de executare în mod independent a responsabilităților, care cer minimum de supervizare. 
 • Atitudine responsabilă faţă de lucrările efectuate şi calitatea bună a executării acestora.

PENTRU A APLICA: Potențialii candidați vor expedia CV-ul și o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Asistent Contabil), explicând interesul manifestat față de poziția dată.

rbezede@prodidactica.md, tmazilo@prodidactica.md   

Data limită – 25 aprilie 2023

La interviu vor fi invitați doar candidații preselectați.