CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE COORDONATOR DE PROIECT-2 (part-time)

Soya-logo

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE COORDONATOR DE PROIECT-2 (part-time)

Proiectul:  Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile  valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Finanţator: Uniunea Europeană

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului: aprilie 2018 – februarie 2021

Perioada de angajare: februarie 2019 –  februarie 2021

Responsabilităţi de bază:

 • Coordonarea procesului de elaborare a Recomandărilor pentru planul anual de înmatriculare a elevilor în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu specialități agricole, conform nevoilor pieței muncii;
 • Coordonarea procesului de elaborare a standardelor ocupaționale și a calificărilor necesare pentru asigurarea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar (inclusiv agricultura și produsele ecologice);
 • Coordonarea activităților de dezvoltare a capacităților tehnice ale instituțiilor beneficiare;
 • Implicarea în elaborarea procedurilor de implementare a unor proiecte de creare a sistemului de formare continuă (CVET);
 • Elaborarea și revizuirea documentelor de reglementare și de politici în domeniu;
 • Planificarea, organizarea și supervizarea activităților din cadrul proiectului; elaborarea rapoartelor de activitate;
 • Identificarea și selectarea experților naționali și internaționali, coordonarea activității acestora;
 • Organizarea unor vizite de studiu în centre de formare continuă;
 • Organizarea unor expoziții de produse agroalimentare certificate și ecologice etc.

Calificări:

 • Studii superioare în domeniile: management, educație, agricultură, economie / studii de dezvoltare;
 • Experiență în managementul proiectelor și în formare profesională continuă;
 • Experiență privind crearea sistemelor/proiectelor de formare continuă (In-service Training System (CVET));
 • Experiență și colaborare cu sectorul asociativ, în particular cu mediul de afaceri din domeniul agriculturii;
 • Minimum 3 ani de experiență în managementul proiectelor, inclusiv în domeniul vocațional.

Abilități:

 • Abilităţi avansate de analiză, planificare strategică şi sinteză, de organizare şi management al timpului;
 • Abilități de lucru în echipă; abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală, deschidere către colaborare; flexibilitate; abilități de lucru cu adulţii;
 • Gândire critică și creativă; abilități de analiză sistemică, de soluționare a unor probleme complexe;
 • Abilități excelente de operare pe calculator, de utilizare a aplicațiilor software din pachetul Microsoft Office, baze de date;
 • Abilități avansate de comunicare în scris și oral în limbile română și engleză; de elaborare de prezentări, regulamente interne, documente și rapoarte.

Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, inclusiv contacte pentru cel puțin 2 referințe relevante domeniului;
 2. Scrisoare de motivație;
 3. Copii ale următoarelor documente: diplomă de studii superioare, diplome/certificate ce atestă competențe în domeniile solicitate.

Termenul limită de depunere a dosarului – 3 februarie 2019. Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele la adresele: lnahaba@prodidactica.md sau prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea „Concurs Coordonator proiect”.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne la adresele de email indicate mai sus, până la 30 ianuarie 2019.