CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE MANAGER DE PROIECT

CEPD

CENTRUL EDUCAȚIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE MANAGER DE PROIECT

Proiectul Competențe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, are drept scop să contribuie la creșterea numărului de tineri, fete și băieți, care posedă competențe relevante, inclusiv profesional tehnice, pentru angajare, locuri de muncă decente și antreprenoriat. Proiectul își propune să integreze tehnologiile informaționale în sistemul de învățământ profesional tehnic, astfel crescând accesul la studii de calitate și relevante.

Proiectul se implementează cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare a Austriei / ADA.

Perioada de implementare: decembrie 2018 – noiembrie 2021.

Managerul de proiect va activa în cadrul echipei Centrului și va fi responsabil de managementul, coordonarea și implementarea integrală a activităților din proiect. Managerul de proiect va raporta Directorului de Proiect.

Responsabilităţi:

 • Managementul și coordonarea eficace și eficientă a activităților proiectului;
 • Supravegherea și coordonarea activității echipei de proiect, inclusiv distribuirea sarcinilor de lucru, stabilirea responsabilităților și evaluarea performanței membrilor echipei;
 • Identificarea și implementarea măsurilor de asigurare a calității și eventual de remediere a deficiențelor depistate cu scopul de a asigura atingerea obiectivelor proiectului;
 • Elaborarea planurilor de activitate și a rapoartelor ținând cont de capacități și resurse disponibile, dar și de constrângerile impuse, gestionarea activităților de proiect în cadrul termenilor agreați;
 • Completarea corectă şi la timp a documentelor şi păstrarea lor în conformitate cu cerinţele Centrului. Elaborarea şi dezvoltarea documentelor noi în caz de necesitate;
 • Asigurarea unui nivel înalt de calitate în elaborarea conținuturilor digitale și prestarea programelor de instruire;
 • Facilitarea ședințelor, meselor rotunde și altor evenimente în cadrul proiectului;
 • Gestionarea și controlul utilizării resurselor din cadrul proiectului, inclusiv activități de analiză și estimare a costurilor, elaborarea bugetelor, planificarea și alocarea/realocare a resurselor financiare conform necesităților, precum și monitorizarea respectării planurilor și bugetelor aprobate;
 • Planificarea, administrarea și monitorizarea procurărilor de echipament, servicii, consultanți, personal pentru servicii etc.
 • Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor, elaborarea strategiilor de răspuns la riscuri cu scop de exclude și/sau minimiza impactul negativ al riscurilor pentru proiect;
 • Stabilirea şi menţinerea relaţiilor profesionale adecvate cerinţelor Centrului cu membrii echipei, beneficiarii, actorii de resort şi partenerii proiectului;
 • Organizarea și facilitarea ședințelor săptămânale de progres pentru proiect și prezentarea rapoartelor săptămânale de progres pe proiect principalelor părți interesate;
 • Inițierea, revizuirea, coordonarea și/sau aprobarea schimbărilor la proiect;
 • Organizarea și conducerea ședințelor Consiliului de Coordonare a proiectului;
 • Coordonarea și comunicarea directă cu finanțatorii, partenerii și beneficiarii proiectului;
 • Executarea altor sarcini și responsabilități necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, ştiinţe sociale,TIC în educație sau alte domenii conexe;
 • Minimum 5 ani experiență în managementul proiectelor, inclusiv în domeniul TIC în educație și/sau profesional tehnic;
 • Experienţă de elaborare a conținuturilor educaționale şi de coordonare a instruirilor, seminarelor, atelierelor de lucru etc.;
 • Abilități excelente de utilizare a aplicațiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project, Adobe Acrobat, Microsoft Outlook, Share Point și Internetului;
 • Abilități de comunicare în scris și oral în limbile engleză și română, inclusiv abilitatea de a face prezentări, elabora memo-uri, mesaje, scrisori și regulamentele interne, documente și rapoarte;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Experiență în coordonarea proiectelor de integrare TIC în educație va constitui un avantaj.

Alte cerințe:

 • Abilități avansate de cooperare și de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Gândire critică, analiză sistemică și soluționarea problemelor complexe;
 • Capacitatea de a aplica judecata profesională și adoptare a deciziilor;
 • Coordonare, capacitate de convingere și comunicare eficace;
 • Toleranță la stres și abilitatea de a lucra sub presiune;
 • Optimism şi capacitatea de a depăşi prin exemplul propriu situaţiile de stres şi dificultate etc.

PENTRU A APLICA: transmiteţi prin e-mail (cu specificarea Concurs Manager Proiect) o scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-lui, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

odraguta@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md

Data limită – 20 decembrie 2018.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.