CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE COMUNICARE

logo-Devram

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Noiembrie 2019 – ianuarie 2020
Termeni de referinţă Contractarea unui consultant/grup de consultanți/ unei companii  care prestează servicii de comunicare (A se vedea Termeni de referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol prin instrumente de comunicare și relații publice, pentru a spori atractivitatea acestuia – Activitatea 1.23 Îmbunătățirea imaginii Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA) din Țaul și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimenar prin instrumente de comunicare și de marketing.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unui consultant/grup de consultanți/ unei companii care prestează servicii de comunicare.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termeni de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email: lnahaba@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md cu specificarea Servicii de comunicare.

Termen-limită de depunere a dosarului: 25 octombrie 2019.