CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ PENTRU ELABORAREA LEGISLAȚIEI

soya-4

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

 ANUNȚĂ

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ PENTRU ELABORAREA LEGISLAȚIEI

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Iunie 2019
Termeni de referinţă: Servicii de consultanță pentru MADRM în vederea restructurării sistemelor de cercetare, educație și extensiune în domeniul agroalimentar prin elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind reorganizarea unor instituții din învățământul profesional tehnic, Acțiunea 7 din Hotărârea de Guvern nr. 1283/2018, (vezi ANEXA Termeni de Referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii consultanţă

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unui consultant cu pregătirea și experiența necesară elaborării componentei Educație și formare profesională din cadrul Acțiunii 7 din HG nr. 1283/2018 și anume Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind reorganizarea unor instituții de învățământ profesional tehnic din sectorul agroalimentar.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de Referință anexați. A se expedia dosarele la adresele de e-mail  dpreasca@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md cu specificarea Servicii consultanță pentru MADRM. Pentru mai multe detalii, contactați-ne la adresa de e-mail dpreasca@prodicatica.md. Termen-limită de depunere a dosarului: 16 iunie 2019.