CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE DE CONȚINUT VIDEO ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE”

Pestalozzi-EIC

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

anunță

 Concurs de contractare a serviciilor de producere de conținut video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

Proiect: „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”

Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de prestare a serviciilor: decembrie-ianuarie 2020

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale(EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice  abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 3 universități  –  de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-, interculturală.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale la copii și tineri.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care prestează servicii de producere de clipuri video.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email: vscurtu@prodidactica.md și cbujac@prodidactica.md cu specificarea „Concurs video EIC”.

Termen-limită de depunere a dosarului: 6 decembrie 2020.