CONCURS DE CONTRACTARE A UNEI COMPANII PENTRU LIVRAREA SOFTULUI 1C: CONTABILITATE VERSIUNEA 8.3

Devram-logo_page-0001 (1)

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

anunță

Concurs de contractare a unei companii pentru livrarea softului 1C: Contabilitate versiunea 8.3

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţiu  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 –  martie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Septembrie 2020
Termeni de referinţă Companii specializate în livrarea produselor/prestarea serviciilor solicitate (vezi Anexa Termeni de referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii/Livrare produse

 

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi pe cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care livrează  softul 1C: Contabilitate versiunea 8.3

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email: lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md

cu specificarea „Oferta 1C: Contabilitate versiunea 8.3 ”.

Termenul-limită de depunere a dosarului: 21 septembrie 2020.