CONCURS DE CONTRACTARE: ELABORAREA STANDARDULUI OCUPAȚIONAL PENTRU EXPERT/ELABORATOR AL STANDARDULUI OCUPAȚIONAL, REPUBLICA MOLDOVA

devram_15.12

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

Concurs de contractare: Elaborarea standardului ocupațional pentru expert/

elaborator al standardului ocupațional, Republica Moldova

 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în consorțiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)
Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – iunie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Ianuarie 2021
Termeni de referinţă Elaborarea standardului ocupațional pentru expert / elaborator al standardului ocupațional, Republica Moldova

Anexa Termeni de referință)

Tip achiziţie: Prestări servicii

 

Proiectul DevRAM, Partea I îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează dezvoltarea standardelor și calificărilor ocupaționale necesare pentru asigurarea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar.

Concursul este anunțat pentru Elaborarea standardului ocupațional pentru expert / dezvoltator al standardului ocupațional, Republica Moldova în cadrul proiectului DevRAM, partea 1.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email:

lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md cu specificarea Concurs Expert Elaborare SO.

Termen-limită de depunere a dosarului: 30 decembrie 2020.