TERMEN EXTINS: CONCURS DE RECRUTARE FORMATORI/CONSULTANȚI PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURSULUI DE INSTRUIRE „STANDARDE DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR” PENTRU CADRELE DIDACTICE ŞI MANAGERIALE DIN ÎPT

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE RECRUTARE

FORMATORI/CONSULTANȚI PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURSULUI DE INSTRUIRE

„STANDARDE DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR”

pentru cadrele didactice și manageriale din ÎPT

(TERMEN EXTINS: 4 martie)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Martie – iulie 2019
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de formator (vezi AICI)
Tip achiziţie: Prestări servicii de elaborare  și implementare a programelor de instruire (persoane fizice sau juridice)

 

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Obiectivul consultanței: Elaborarea și implementarea unui program de instruire pentru cadrele didactice și manageriale din instituțiile ÎPT privind standardele de calitate în sectorul agroalimentar, inclusiv agricultura și produsele ecologice.

La concurs pot participa formatori/traineri cu o experienţă de cel puţin 5 ani,  cu abilităţi de: evaluare de necesități, elaborare  de suporturi de curs;  proiectare, desfășurare și evaluare a activităţilor de formare destinate cadrelor didactice și manageriale din ÎPT.

CURS de INSTRUIRE: Standarde de calitate în domeniul agroalimentar (pentru cadre didactice de specialitate și manageri. Acesta va cuprinde următoarele subiecte:

 • Noțiuni generale despre standardele de calitate în domeniul agricol, inclusiv CODEX Alimentarius;
 • Standardele europene, transpunerea  acestora în Republica Moldova;
 • Standardele de calitate privind produsele de origine vegetală, inclusiv certificarea ecologică;
 • Standardele de calitate privind produsele de origine animală, inclusiv certificarea ecologică;
 • Standardele de calitate privind protecția mediului;
 • Sistemul de management al calității în Republica Moldova;
 • Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează certificarea sistemelor de management al siguranţei alimentelor etc.

Responsabilităţi de bază (pentru mai  multe detalii, vezi TERMENI DE REFERINŢĂ):

 • Efectuarea analizei de necesități;
 • Elaborarea suportului de curs;
 • Realizarea activităților de formare;
 • Evaluarea inițială și finală;
 • Realizarea activității de follow-up;
 • Elaborarea unui ghid metodologic privind standardele de calitate în domeniul agroalimentar, precum și a materialelor aferente;
 • Monitorizarea progresului participanților;
 • Elaborarea raportului de activitate și prezentarea materialelor elaborate în variantă electronică.

Calificări:

 • Studii superioare în: educație, management, agricultură, economie, în alte domenii relevante;
 • Experiență profesională în domeniul managementului calității și al standardelor de calitate în sectorul agroalimentar;
 • Minimum 5 ani de experienţă în domeniul conceperii şi realizării programelor de formare continuă și în calitate de formator;
 • Implicarea în activitățile Centrului Educațional PRO DIDACTICA în calitate de formator va fi un avantaj.

Abilități:

 • Abilităţi avansate de: analiză, planificare strategică şi sinteză; organizare şi management al timpului;
 • Competențe relevante domeniului;
 • Abilități de lucru în echipă; abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală, flexibilitate; abilități de lucru cu adulţii;
 • Abilități excelente de operare pe calculator, de utilizare a tehnologiilor de instruire moderne;
 • Grad înalt de responsabilitate, tact şi diplomaţie în interacţiunea cu beneficiarii proiectului.

 Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, de preferință în conformitate cu modelul A, inclusiv numele și datele de contact ale 2 persoane de referință/angajatori anteriori;
 2. Scurtă descriere a propunerii de formare (1-3 pagini), conform modelului B;
 3. Propunere de buget – costul serviciilor va viza zilele lucrătoare pentru cursul de instruire (2 zile de instruire), inclusiv perioada de pregătire și raportare.

 Termenul limită de depunere a dosarului – 4 martie 2019. Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele la adresele de email lnahaba@prodidactica.md sau prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea „Instruire standarde agroalimentare”.

Pentru mai multe detalii, scrieţi-ne la adresele de email indicate mai sus, până pe data de 28 februarie.