CONCURS DE RECRUTARE A UNOR EXPERŢI/UNUI GRUP DE EXPERŢI PENTRU DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE FORMARE A COMPETENŢELOR DIGITALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Shiftedu

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunţă

concurs de recrutare a unor experţi/grup de experţi pentru dezvoltarea şi implementarea de programe de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic

Proiectul Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, are ca obiectiv integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru anumite meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, pentru realizarea unui proces educaţional de calitate.

Experţii/grupul de experţi (un coordonator şi 4-5 conceptori de programe de formare) selectaţi în urma concursului se vor implica în activităţile Componentei 2. Cadrele didactice şi maiştrii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic posedă competenţe digitale mai bune, cele mai relevante fiind: dezvoltarea şi implementarea programului de formare a formatorilor şi a programului de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic.

Studiul de evaluare iniţială, realizat în perioada martie-mai 2019, recomandă preluarea şi adoptarea Standardelor Europene de Competenţe Digitale – DigComp la toate nivelurile, inclusiv în elaborarea programului de formare a cadrelor didactice. De asemenea, acesta a identificat câteva domenii-cheie pentru a fi incluse în programul de formare a competenţelor digitale:

 1. Bazele psihopedagogice ale instruirii asistate de calculator;
 2. Conceperea, proiectarea şi realizarea materialelor didactice digitale;
 3. Instrumentele avansate de lucru cu documente de tip text, calcul tabelar şi prezentări electronice, instrumente multimedia;
 4. Sisteme de management al învăţării şi sisteme de management al conţinuturilor învăţării;
 5. Utilizarea instrumentelor colaborative şi de comunicare;
 6. Tehnici de prelucrare audio/video, fotografia digitală;
 7. Instrumente de evaluare şi teste electronice;
 8. Securitatea online şi eticheta online;
 9. Utilizarea produselor-program destinate gestionării resurselor umane;
 10. Asigurarea respectării drepturilor de autor şi a drepturilor conexe online. Resurse educaţionale deschise;
 11. Tendinţe globale, cadrul legal, competenţele sec. XXI..

Perioada de activitate a experţilor este octombrie 2019-martie 2020, cu posibilitate de extindere. Responsabilităţile vor fi repartizate între experţii selectaţi în funcţie de pregătire/experienţă şi disponibilitate.

Responsabilităţi:

 • Elaborarea programului de formare a formatorilor privind competenţele digitale pe domeniul de specialitate;
 • Elaborarea programului de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic;
 • Formarea de formatori pentru programul de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice;
 • Coordonare, organizare şi facilitare a atelierelor de lucru cu conceptorii (în cazul coordonatorului);
 • Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, economie sau în alte domenii conexe;
 • Minimum 3 ani de experienţă în domeniul conceperii şi realizării programelor de formare a cadrelor didactice;
 • Minimum 2 ani de experienţă în calitate de expert în dezvoltare curriculară (în învăţământul profesional tehnic va fi un avantaj);
 • Abilităţi avansate de analiză, de planificare strategică şi de sinteză;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi de scriere, a limbilor română şi rusă.

Alte cerinţe: 

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi de relaţionare interpersonală;
 • Grad înalt de responsabilitate;
 • Tact şi diplomaţie în interacţiunea cu instituţiile beneficiare ale proiectului;
 • Rezistenţă la situaţii de stres, flexibilitate şi creativitate în desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei.

Dosarul va fi transmis prin e-mail la adresele: odraguta@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md (cu specificarea Concurs Experţi în dezvoltarea de programe de formare) şi va conţine: scrisoare de motivare în care să menţionaţi modulul ales şi să argumentaţi alegerea (pentru experți; în cazul grupului de experți, se va prezenta succint domeniul de expertiză al fiecărui membru), o copie a CV-ului cu indicarea experienţei relevante concursului, numele şi datele de contact ale unei persoane de referinţă.

Data limită –  28 septembrie 2019.

Vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu doar candidaţii preselectaţi.