CONCURS DE SELECTARE A 6 INSTITUŢII-PILOT CU PROFIL AGROALIMENTAR (CENTRE DE EXCELENŢĂ, COLEGII ŞI ŞCOLI PROFESIONALE)

CONCURS DE SELECTARE

a 6 instituţii-pilot cu profil agroalimentar

(centre de excelenţă, colegii şi şcoli profesionale)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021

 

Proiectul:  Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM) (2017/389-857)

Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

Finanţator: Uniunea Europeană

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului:  Aprilie 2018 – februarie 2021

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare şi Asociaţia Donau Soja (Austria), implementează proiectul Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM). Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile  valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, susţinut financiar de Uniunea Europeană.

Prin acest proiect vom contribui la sporirea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii.

În acest context, anunţăm CONCURS de selectare a 6 instituţii-pilot (centre de excelenţă, colegii şi şcoli profesionale), pentru implicare în proiect şi pentru oferirea de sprijin întru consolidarea capacităţilor acestora și suport metodologic privind introducerea standardelor de calitate în oferta educațională din sectorul agroalimentar.

 Instituţiile selectate vor beneficia de:

 • Programe de formare continuă destinate cadrelor didactice şi managerilor privind introducerea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar (inclusiv agricultura şi produsele ecologice), dar şi de perfecţionare profesională cu tematici actuale;
 • Dezvoltarea/actualizarea unor programe/module, materiale didactice din perspectiva introducerii standardelor de calitate în sectorul agroalimentar (inclusiv agricultura şi produsele ecologice);
 • Vizite de studiu, organizate în cadrul centrelor de pregătire profesională din țară şi de peste hotare;
 • Suport în organizarea stagiilor de practică pentru elevi la întreprinderi şi ferme/gospodării ţărăneşti specializate în produse agroalimentare certificate, în agricultură şi produse ecologice;
 • Îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin instrumente de comunicare şi de marketing educațional;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor programe de formare continuă;
 • Suport pentru orientarea în carieră a elevilor şi dezvoltarea competenţelor de elaborare a unor planuri de afaceri axate pe idei relevante agriculturii ecologice;
 • Suport în elaborarea de propuneri pentru planurile anuale de înmatriculare a elevilor la studii, în conformitate cu cererea pieţei muncii din sectorul agroalimentar din regiune.

Criterii de eligibilitate și de evaluare:

 • Profil de specializare agroalimentar în cadrul instituţiei;
 • Numărul de elevi/studenţi la specialitățile agroalimentare;
 • Motivaţia şi dorinţa de a forma specialişti în conformitate cu necesităţile pieţei;
 • Deschidere şi capacitate de a introduce modificări în curricula, programul educaţional etc., inclusiv din perspectiva introducerii standardelor de calitate;
 • Potenţial şi capacităţi tehnice – existenţa spaţiilor, terenurilor/sălilor pentru instruire practică la disciplinele cu profil agroalimentar;
 • Parteneriate cu sectorul privat și asociativ din domeniu;
 • Experienţă în colaborarea cu alţi parteneri de dezvoltare, cu instituţii de învăţământ, inclusiv superior;
 • Participarea în alte proiecte, pentru sinergie şi contribuţie pe unele dimensiuni, va fi un avantaj.

Pentru participare la CONCURS, Vă rugăm să prezentaţi,  până pe data de 2 aprilie curent, următoarele:

 1. Scrisoare de motivare, în care să argumentaţi (pe o pagină) intenţia de participare în proiect, pornind de la necesităţile instituţiei, semnată de directorul şcolii;
 2. Formularul completat, electronic (Word) și semnat și ștampilat (PDF). Formularul poate fi accesat AICI.

Dosarul pentru participare la CONCURS  va fi expediat în formă electronică la adresele lnahaba@prodidactica.md și dciobanu@prodidactica.md, cu specificarea Concurs Selectare Instituții”.

Pentru mai multe detalii legate de completarea formularului, ne puteți contacta la adresa gmincu@prodidactica.md sau la nr. de tel. (022) 54 19 94.

NOTĂ: Vor fi contactate doar instituțiile selectate.