CONCURS DE SELECTARE A FORMATORILOR ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, anunţă lansarea unui concurs pentru selectarea formatorilor în domeniul managementului educaţional, în vederea implicării în programele de formare destinate cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de învăţămînt de la diferite nivele, atît în cadrul proiectelor desfăşurate de centru, cît şi la solicitarea beneficiarilor.

Criterii de eligibilitate:

  • studii superioare în domeniul ştiinţelor educaţiei sau alte domenii relevante;
  • expertiză în elaborarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare instituţională;
  • experienţă de lucru în domeniul formării adulţilor;
  • experienţă managerială;
  • competenţe de comunicare în limbile română şi rusă;
  • competenţe de lucru la calculator (utilizator);
  • disponibilitate de implicare în termene stabilite.
  • cunoaşterea limbii engleze va fi un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită la sediul Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, str. Armenească 13, sau prin email pe adresa: prodidactica@prodidactica.md,  pînă la data de 20 decembrie 2013 :

  • un  Curriculum Vitae actualizat;
  • o scrisoare de intenţie în care să-şi motiveze interesul pentru implicare.

Doar candidaţii selectaţi  vor fi contactaţi.

Pentru detalii ne puteţi contacta la:

Tel. 54-25-56; 54-19-94
Fax: 54-41-99