TERMEN EXTINS: CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII / GRUP DE EXPERȚI PENTRU ELABORAREA CURRICULA ȘI A MATERIALELOR DIDACTICE AFERENTE PRIVIND INTRODUCEREA STANDARDELOR DE CALITATE DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR ÎN OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ÎPT

CENTRUL EDUCAȚIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII / GRUP DE EXPERȚI PENTRU ELABORAREA CURRICULA ȘI A MATERIALELOR DIDACTICE AFERENTE  PRIVIND INTRODUCEREA STANDARDELOR DE CALITATE DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR ÎN OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ÎPT

(TERMEN EXTINS: 22 mai)

Proiectul:  Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

Finanţator: Uniunea Europeană

Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului:  Aprilie 2018 –  februarie 2021

Perioada de prestare a serviciilor:  Iunie  –  decembrie 2019

Achiziţie:  4 experți (1 lider + 3 experți) pentru prestări servicii de elaborare a curricula și a materialelor didactice aferente (pentru nivelul 3 și 4 ISCED)

Termenii de referinţă pot fi accesaţi AICI

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile  valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, astfel încât oferta educaţională să asigure nevoile pieţei muncii şi să răspundă standardelor de calitate necesare plasării pe piață a produselor agricole și alimentare (ex., Codex Alimentarius, ISO 22000, HACCP, Global Gap etc.).

Obiectiv: Elaborarea curricula și a materialelor didactice aferente privind standardele de calitate în sectorul agroalimentar, inclusiv agricultura și produsele ecologice.

Responsabilităţi de bază:

 • analiza curricula actuale din perspectiva introducerii standardelor de calitate în domeniu;
 • prezentarea recomandărilor privind necesitatea elaborării / actualizării curricula din perspectiva introducerii standardelor de calitate în oferta educațională;
 • coordonarea procesului de elaborare a curricula;
 • prezentarea conceptului curricula /modulelor și al materialelor didactice aferente;
 • prezentarea versiunii finale a documentelor elaborate;
 • monitorizarea procesului de pilotare a curricula;
 • elaborarea raportului privind monitorizarea procesului de pilotare;
 • revizuirea curricula elaborate în baza rezultatelor pilotării;
 • prezentarea versiunii finale a curricula, a modulelor și a materialelor didactice aferente.

Calificări:  Studii superioare în educație,  în domeniul agroalimentar, în managementul calității sau/și în alte domenii relevante.

Experiența necesară:

 • Competențe relevante domeniului standardelor de calitate în sectorul agroalimentar;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea curricula și / sau abilități de a elabora suporturi de curs;
 • Competențe de cercetare;
 • Experiență în sectorul ÎPT;
 • Abilități de lucru în echipă; abilități excelente de comunicare şi relaționare interpersonală, flexibilitate; abilități de lucru cu adulții;
 • Abilități excelente de operare pe calculator, de utilizare a tehnologiilor de instruire moderne;
 • Grad înalt de responsabilitate, tact şi diplomație în interacțiunea cu instituțiile beneficiare ale proiectului.

Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, cu evidențierea experienței relevante responsabilităților, însoțit de documente care să certifice experiența și calificarea necesare, inclusiv contactele a 2 persoane de referință / angajatori anteriori;
 2. Viziunea companiei / grupului de experți privind sarcinile de realizat, o scurtă descriere a competențelor și a rolului în echipa de elaborare a curricula și a materialelor didactice (max. 1-2 pagini);
 3. Propunere financiară – numărul estimativ de zile necesare elaborării curricula și a materialelor didactice și rata de consultanță / zi.

Termen-limită de depunere a dosarului: extins  – 22 mai 2019.

Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de companie / grup de experți  poate fi solicitată pe adresa email: lnahaba@prodidactica.md.

Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele pe adresele de email lnahaba@prodidactica.md  (Lilia Nahaba) și prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea „Curricula standarde de calitate agroalimentare”.

Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne pe adresele de email indicate mai sus, până pe data de 20 mai 2019.