CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE A CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)

soya-4

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI PRIVIND EFECTUAREA UNUI

STUDIU DE EVALUARE A CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC (ÎPT)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de implicare experţi: Mai – septembrie 2018
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de studiu de evaluare a capacităţilor instituţiilor din învăţământul profesional tehnic (VET) este prezentată în documentul care poate fi accesat pe acest LINK (TOR VET Needs Assesement Final_02_05_2018)
Tip achiziţie: Prestări Servicii. Poate aplica o companie de consultanţă sau consultanţi individuali conform cerinţelor din Termenii de Referinţă.

Expert-cheie 1: Coordonator de Echipă (Team Lider)

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în educaţie, economie sau domeniu conexe; experienţă profesională în domeniul evaluării capacitaţilor şi necesităţilor de dezvoltare, evaluări şi analize de politici, cercetare sau expertiză; experienţă în elaborarea sistemelor de evaluare, implementare, şi monitorizare a diferitelor politici economice, analiza pieţei  muncii sau a şcolilor ÎPT/VET;  experienţă în proiecte internaţionale de dezvoltare, în special în evaluarea compatibilităţii reţelelor de afaceri şi a pieţei muncii; experienţă dovedită în cercetarea cantitativă şi calitativă în domeniul educaţiei, economiei, agriculturii sau alte domenii relevante; cunoaşterea sistemului de învăţământ profesional din Moldova este un avantaj puternic; experienţă în implementarea proiectelor cu acoperire naţională; familiarizarea cu politicile şi criteriile de referinţă ale Comisiei Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, alte experienţe menţionate în TOR, Cunoaştere avansată a limbii engleze, iar cunoaşterea limbii române un avantaj preponderent.

Expert-cheie 2: Expert superior în domeniul VET

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în domeniul educaţiei, VET sau al domenii conexe; experienţă în dezvoltarea curriculum-ului VET sau a standardelor ocupaţionale, cunoaşterea sistemelor de învăţământ (şi învăţământ profesional) şi experienţa profesională in acest domeniu în Moldova ar fi un avantaj. Experienţă în elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională, in special a standardele ocupaţionale, dezvoltarea si evaluarea curriculum-ului VET, materialelor de instruire pentru instituţiile din ÎPT, precum şi experienţă în proiecte de monitorizare, evaluare, elaborare şi activităţi de formare în domeniul de Curricula pentru instituţiile ÎPT, in special cu finanţare UE/BM; cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea ÎPT/VET, evaluarea şi elaborarea curriculumului şi tendinţelor în ţările UE şi OCDE; Nivel avansat de limba romană şi engleză (un mare avantaj).

Expert-cheie 3: Agricultură

Calificări şi abilităţi: Studii superioare în domeniul agriculturii sau în domenii conexe; cunoştinţe şi experienţa în dezvoltarea rurală şi a agriculturii din Moldova – ar fi un avantaj; cunoaşterea dezvoltării lanţului valoric a produselor agricole; cunoştinţe şi experienţă în dezvoltarea în domeniul educaţiei şi formării profesionale în ţările UE şi OCDE şi tendinţele regionale; abilitatea de a combina şi de a evalua date, cunoaşterea software-ului statistic şi de analiză a datelor; cunoaşterea limbii engleze ar constitui un avantaj;

Condiţii de Aplicare:

Potenţialii candidaţi vor expedia

  • CV-ul, numele şi informaţia de contact a trei persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi, cu sublinierea experienţei relevante subiectului (in cazul expertului individual),
  • Certificat de Înregistrare, Profilul Organizaţiei (maximum 2 pagini) cu sublinierea experienţei relevante, şi CV-urile experţilor-cheie. (în cazul companiilor/instituţiilor). Se recomandă de utilizat formatele de prezentare a Ofertelor conform formatului anexat – LINK (Service Contract Application Form)
  • O descriere a înţelegerii Termenilor de Referinţă, explicată într-o Metodologie de efectuare a studiului de evaluare a capacităţilor şi necesităţilor ÎPT/VET (maxim 5 pagini), preferabil conform formatului anexat – LINK ( Sample for Methodogy)
  • Oferta financiară (care va include separat – rata de consultanţă/zi, cheltuieli de transport, alte cheltuieli relevante considerate substanţiale)

Data limită – extins până la 21 mai 2018, ora 12:00.

Propunerile vor fi transmise în format electronic pe adresele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (prodidactica@prodidactica.md şi cc: gmincu@prodidactica.md), până la 21 mai 2018, ora 12:00, specificând Ref: Expert Agri-VET Evaluation Study. Pentru detalii ne puteţi contacta la tel: 069105166, 022 541994.

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.