CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI/O COMPANIE PENTRU EFECTUAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE INIŢIALĂ

ADA-prodidactica

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ
CONCURS DE SELECTARE A UNUI GRUP DE EXPERŢI/O COMPANIE
PENTRU  EFECTUAREA UNUI STUDIU DE EVALUARE INIŢIALĂ

Proiectul: Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă

Finanţator: Agenţia pentru Dezvoltare a Austriei / ADA

Implementator:  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului: Decembrie 2018 – noiembrie 2021

Proiectul îşi propune sporirea numărului de tineri şi tinere din învăţământul profesional tehnic care posedă abilităţi relevante pentru piaţa muncii, precum şi creşterea accesului la studii de calitate, prin integrarea tehnologiilor informaţionale în procesul educaţional.

Perioada de implicare experţi: 10 februarie – 15 mai 2019

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Achiziţie: Prestări servicii. Poate aplica o companie de consultanţă sau consultanţi individuali (echipă de 3 persoane), conform cerinţelor din TERMENII DE REFERINŢĂ (LINK).

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA selectează un grup de experţi/o companie de consultanţă în vederea realizării unui studiu de evaluare iniţială, care va cuprinde o analiză cantitativă şi calitativă efectuată în 13 instituţii din învăţământul profesional tehnic, având ca scop identificarea celor mai mari provocări cu care se confruntă acestea din perspectiva integrării TIC în predare, învăţare, evaluare şi administrare.

Condiţii de aplicare

Potenţialii candidaţi vor expedia:

  • Prezentare succintă a obiectivelor, a metodologiei de cercetare (viziune, abordare etc.), în vederea atingerii rezultatelor aşteptate;
  • CV-ul, cu sublinierea experienţei relevante domeniului (în cazul experţilor);
  • Profilul organizaţiei, cu evidenţierea experienţei relevante domeniului, şi CV-urile experţilor implicaţi (în cazul companiilor/instituţiilor);
  • Oferta financiară, care va include: 1) rata de consultanţă/zi; 2) alte cheltuieli semnificative.

Propunerile vor fi transmise în format electronic la adresele prodidactica@prodidactica.md şi cc: odraguta@prodidactica.md, până la 7 februarie 2019, ora 17:00, specificând Ref: Baseline Study on DigiVET. Pentru detalii, ne puteţi contacta la nr. de tel.: 022542556, 079592525, 069823897.