CONCURS PENTRU ANGAJAREA UNOR EXPERȚI/UNUI GRUP DE EXPERȚI ÎN CONCEPEREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE DEZVOLTARE A CONȚINUTULUI DIGITAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

shift-edu-2

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunţă

CONCURS PENTRU ANGAJAREA UNOR EXPERŢI/UNUI GRUP DE EXPERŢI ÎN CONCEPEREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE A COMPETENŢELOR DE DEZVOLTARE A CONŢINUTULUI DIGITAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Proiectul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, are ca obiectiv integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru anumite meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, pentru realizarea unui proces educaţional de calitate.

Perioada de implementare: decembrie 2018 – noiembrie 2021.

Urmare concursului, vor fi selectaţi experţi/un grup de experţi care se vor implica în activităţile Componentei 3. Conţinutul digital pentru meseriile şi specialităţile din învăţământul profesional tehnic este îmbunătăţit, iar resursele educaţionale deschise sunt utilizate mai des în predare, învăţare şi evaluare: elaborarea şi realizarea unui program de formare privind dezvoltarea conţinutului digital şi drepturile de autor; elaborarea unor ghiduri de implementare a programelor de învăţământ din perspectiva integrării TIC; dezvoltarea conţinutului digital pentru 3 meserii şi specialităţi.

Invităm experţi/un grup de experţi (un coordonator şi 2-4 dezvoltatori/formatori) în domeniile menţionate să participe la acest concurs.

Perioada indicativă de activitate a experţilor va fi februarie 2021 – iunie 2021, cu posibilitate de extindere. Responsabilităţile vor fi repartizate între experţii selectaţi în funcţie de pregătire/experienţă şi disponibilitate.

 Responsabilităţi:

 • Elaborarea şi implementarea programului de formare a competenţelor de dezvoltare a conţinutului digital în învăţământul profesional tehnic;
 • Mentorarea cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic în procesul de dezvoltare a conţinutului digital pentru cel puţin 3 meserii şi specialităţi;
 • Elaborarea ghidului/urilor de implementare a programelor de învăţământ din perspectiva integrării TIC;
 • Coordonarea, organizarea şi facilitarea atelierelor de lucru cu dezvoltatorii (coordonatorul);
 • Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

 Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, economie sau în alte domenii conexe;
 • Minimum 2 ani de experienţă în domeniul conceperii şi realizării programelor de formare a cadrelor didactice;
 • Minimum 1 an de experienţă în calitate de expert în dezvoltare curriculară (în învăţământul profesional tehnic – va fi un avantaj);
 • Minimum 1 an de experienţă în dezvoltarea conţinuturilor educaţionale digitale (în învăţământul profesional tehnic – va fi un avantaj);
 • Abilităţi avansate de analiză, de planificare strategică şi de sinteză;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere, a limbilor română şi rusă.

 Alte cerinţe:

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi de relaţionare interpersonală;
 • Grad înalt de responsabilitate;
 • Tact şi diplomaţie în interacţiunea cu instituţiile beneficiare ale proiectului;
 • Rezistenţă la situaţii de stres, flexibilitate şi creativitate în desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei.

PENTRU A DEPUNE DOSARUL: Transmiteţi prin e-mail (cu specificarea Concurs Experţi în dezvoltarea conţinuturilor digitale IPT) o scrisoare de motivare în care specificaţi experienţa relevantă sarcinii propuse (maximum 200 de cuvinte), descrieţi pe scurt metodologia realizării programului de formare (maximum 200 de cuvinte) şi conţinutul unui ghid de implementare a programelor de învăţământ din perspectiva integrării TIC (maximum 200 de cuvinte), anexaţi copia CV-ului cu accentuarea experienţei relevante concursului şi indicaţi numele şi informaţia de contact a unei persoane de referinţă.

 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

odraguta@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md  

Data limită de depunere a dosarului – 18 ianuarie 2021.

La interviu vor fi contactaţi şi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.