CONCURS PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR JURIDICE

soya-4

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR JURIDICE

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţiu cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Octombrie 2019  –  decembrie 2020
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi cerinţelor față de serviciile juridice (vezi TERMENI DE REFERINŢĂ)
Tip achiziţie: Prestări servicii

Proiectul „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova”, Partea 1 ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat, în perioada aprilie 2018-2021, de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, își propune să contribuie la construirea de lanțuri valorice agroalimentare competitive, moderne și durabile în Republica Moldova, orientate spre următoarele patru obiective principale:

 • Consolidarea capacităților de inovare și educație în sectorul agroalimentar din Republica Moldova;
 • Sporirea accesului la piețe și extinderea cererii de produse agroalimentare certificate și ecologice pe piața internă și cea externă;
 • Utilizarea standardelor și a certificării în scopul sporirii performanței lanțurilor valorice;
 • Promovarea unui mediu favorabil implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar și alinierea cadrului legal și a documentelor de politici la standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pentru implementarea activităților prevăzute în cadrul logic al proiectului, dar și cu scopul consultării, reprezentării, asistării în chestiuni juridice de orice natură, al implicării în elaborarea/actualizarea/îmbunătățirea cadrului legal aferent domeniilor proiectului, se anunță contractarea serviciilor juridice (atât de către persoane fizice, cât și juridice).

Calificările necesare:

 • Studii sau experiență în domeniul juridic cu tangență în educație/agricultură/piața muncii (licență sau master);
 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul prestării serviciilor juridice;
 • Experiență în cadrul unor activități/proiecte similare finanțate de UE sau de alți donatori reprezintă un avantaj;
 • Abilități eficiente de comunicare;
 • Abilități avansate de utilizare a calculatorului, Microsoft Excel, Word, Power Point;
 • Cunoașterea la un nivel avansat a limbilor română, rusă și engleză.

Dosarul pentru concurs va conține:

 1. Curriculum vitae, cu evidențierea experienței relevante responsabilităților enumerate, însoțit de documente care să certifice experiența și calificarea candidatului.
 2. Propunere financiară pentru 5 zile lucrătoare/lună.

Locație: Chișinău, Republica Moldova (inclusiv sediul C. E. PRO DIDACTICA)

Termen-limită de depunere a dosarului: 

Ofertanții vor expedia dosarele la adresele de e-mail lnahaba@prodidactica.md (Lilia Nahaba) și prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea Servicii juridice DevRAM până pe 29 septembrie 2019.