CONCURS PENTRU ELABORAREA „GHIDULUI DE PARTICIPARE LA EXPOZIȚII”

devram_15.12

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

  anunță

concurs pentru elaborarea Ghidului de participare la expoziții 

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova – DevRAM, Partea I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanțator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare,

în parteneriat cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – iunie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Mai 2021
Termeni de referință Expert/grup de experți/companii cu expertiză în elaborarea Ghidului de participare la expoziții
Tip achiziție: Procurări
 

Proiectul DevRAM, Partea I își propune să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului pe piața internă şi cea externă, precum şi a capacității instituțiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, așa încât oferta educațională să asigure necesitățile pieței muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de contractare a serviciilor de elaborare a Ghidului de participare la expoziții a instituțiilor din învățământul profesional tehnic agricol din Republica Moldova.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email: lnahaba@prodidactica.md și dpreasca@prodidactica.md, cu specificarea „Concurs Ghid participare la expoziții”.

Termen-limită de depunere a dosarului: 10 mai 2021.

Vor fi contactate doar companiile preselectate.