CONCURS PENTRU SELECTARE DE FORMATORI NAŢIONALI ŞI LOCALI

CONCURS
PENTRU SELECTARE DE FORMATORI NAŢIONALI ŞI LOCALI
în cadrul proiectului  „Educaţie de Calitate în Mediul Rural din Moldova”

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, membru al consorţium-ului condus de Educaţia 2000+ Consulting (România), anunţă lansarea unui concurs pentru selectare de formatoriîn cadrul proiectului „Educaţie de Calitate în Mediul Rural din Moldova”, sprijinit de către Banca Mondială şi coordonat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Conform proiectului, vor fi selectaţi:

 1. 19 formatori naţionali, care:
  1. vor beneficia de un program de formare de 2 zile cu traineri-experţi din România (29-30 iulie 2010);
  2. vor elabora un suport didactic pentru cursurile de formare a formatorilor locali la disciplinele predate în liceu;
  3. vor realiza un seminar de 2 zile pentru formatorii locali în implementarea curriculumului modernizat de liceu.
 2. 102 formatori locali, care:
  1. vor beneficia de un seminar de 2 zile, în perioada 12-13 august 2010, realizat de către trainerii-experţi din România şi formatorii naţionali;
  2. vor realiza seminarii locale pentru cadrele didactice, în vederea  implementării curriculumului modernizat de liceu, în perioada 16-31 august 2010.

Disciplinele Numărul necesar de formatori naţionali Numărul necesar de formatori locali
 • Limba şi literatură română (şcoala naţională)
1 7
 • Literatura universală (şcoala naţională)
1 6
 • Limba şi literatura română (şcoala alolingvă)
1 4
 • Limbă şi literatura rusă (şcoala alolingvă)
1 4
 • Literatura universală (şcoala alolingvă)
1 3
 • Limba şi literatura bulgară
1 2
 • Limba şi literatura ucraineană
1 1
 • Limba şi literatura găgăuză
1 4
 • Limba străină 1 (limbile franceză, engleză, spaniolă, italiană, turcă)
1 8
 • Limba străină 2 (limbile franceză, engleză, spaniolă, italiană, turcă)
1 6
 •  Istorie
1 7
 •  Geografie
1 6
 •  Educaţie civică
1 6
 •  Matematică
1 7
 • Fizică.Astronomie
1 6
 •  Chimie
1 6
 •  Biologie
1 6
 •  Informatică
1 6
 •  Educaţia fizică
1 6

 

Activităţile de formare vor include următoarele subiecte:

 • Structura şi funcţiile curriculumului modernizat (2010);
 • Concepţia didactică a disciplinei;
 • Metodologia formării competenţelor şi proiectarea didactică;
 • Corelarea competenţelor – subcompetenţelor – conţinuturilor – tipurilor de activităţi;
 • Strategii didactice de predare – învăţare – evaluare;
 • Proiectul unei lecţii, centrat pe formarea competenţelor elevilor;
 • Recomandări metodice de utilizare a manualelor, echipamentului şi altor materiale didactice existente (inclusiv a dotărilor din proiectul ECMRM) în procesul de implementare a curriculumului modernizat.

Criterii de eligibilitate:

 • studii superioare în domeniul ştiinţelor educaţiei;
 • familiarizarea cu procesul de elaborare şi/sau implementare a curriculumului şcolar;
 • experienţă de lucru în domeniul formării cadrelor didactice;
 • competenţe de comunicare în limbile română şi rusă (pentru formatorii care vor realiza instruirile grupurilor de vorbitori de limba rusă);
 • competenţe de lucru la calculator (utilizator).

Nu pot candida: persoanele cu statut  de funcţionar public sau angajaţi ai Guvernului.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită la sediul Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, str. Armenească 13, sau prin email pe adresa:  lnahaba@prodidactica.md pînă la data de 25 iulie 2010 inclusiv:

 • un  Curriculum Vitae actualizat;
 • o scrisoare de intenţie în care să indice disciplina, opţiunea  pentru care candidează (formator naţional, formator local sau ambele) şi să-şi motiveze interesul pentru participare.
 • o declaraţie semnată pe proprie răspundere, după  modelul de mai jos (prin fax sau scanată).

Declaraţie
Subsemnatul / Subsemnata, (nume, prenume), confirm că la momentul semnării acestui document următoarele declaraţii sînt conforme cu realitatea:

 • Eu nu sînt funcţionar public sau angajat al Guvernului Republicii Moldova.
 • Administraţia instituţiei în care lucrez este informată cu referire la intenţia mea de a participa la acest proiect şi este de acord.

Nume, prenume
Adresa
Date de contact (telefoane, e-mail)
Instituţia de bază
Funcţia

Semnătura
Data

 

Doar candidaţii selectaţi  vor fi contactaţi.

Coordonator de proiect: Lilia Nahaba, lnahaba@prodidactica.md
Asistent:  Vera Bubulici, vbubulici@prodidactica.md
Informaţii suplimentare: 54-25-56; 54-19-94
Fax: 54-41-99

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *