CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI SHIFT EDU ”COMPETENȚE DIGITALE PENTRU ANGAJARE ÎN ECONOMIA MODERNĂ”

Shiftedu

Pe data de 28 martie 2019, a avut loc conferința de lansare a Proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”. Evenimentul, găzduit de Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, a fost conceput de organizatori ca o posibilitate de a-i familiariza pe cei prezenți nu doar cu scopul, activitățile și rezultatele așteptate ale Proiectului, dar și cu câteva experiențe de succes de integrare a TIC în educație

Primul manual digital la limba și literatura română din Republica Moldova; sistemul automatizat de management electronic al documentelor în cadrul școlilor, pilotat deja în 4 instituții; o lecție de matematică cu aplicarea TIC desfășurată într-o școală profesională din Bălți. Elementul de noutate însă l-a constituit aducerea în atenția participanților a câtorva echipamente de ultimă oră ce vor fi promovate în cadrul Proiectului în instituțiile din învățământul profesional tehnic. Astfel, ”primii beneficiari” ai acestuia (reprezentanți ai  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ai  Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, profesori, elevi și parteneri din cadrul unor organizații internaționale) au avut prilejul de a  testa ochelarii virtuali ca parte a unei lecții interactive, printarea 3D ca formă de prototipizare a pieselor pentru industria constructoare de mașini, programarea automobilelor – această inițiativă fiind materializată grație companiilor Simpals și Darwin, partenerii evenimentului.

În alocuțiunile lor, vorbitorii au venit cu mesaje de bun augur pentru Proiectul proaspăt demarat, punctând mai multe idei importante: reforma în învățământul profesional tehnic de la noi este necesară  pentru alinierea acestuia la cerințele pieței și pentru modernizarea întregului sector, Strategia de țară a Austriei 2016-2020 pentru Moldova axându-se pe formarea vocațională, sprijinind schimbarea standardelor de calificare și revizuirea competențelor solicitate de angajatori (Alexander KARNER, Șeful Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice al Ambasadei Austriei în Republica Moldova); Proiectul se înscrie plenar în reforma educațională și oferă suport instituțiilor de învățământ profesional tehnic în procesul de integrare armonioasă a TIC atât la nivel de management, cât și în activitățile de pregătire profesională inițială (Rima BEZEDE, Președintele Centrului Educațional PRO DIDACTICA) etc.

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” are drept scop integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în învăţământul profesional tehnic. Beneficiarii acestuia sunt cadre didactice şi manageriale, dar și tineri din 6 instituţii de învăţământ profesional tehnic.

 Activitățile principale ale Proiectului presupun:

  • oferirea de suport celor 6 instituții-pilot în procesul de modernizare a infrastructurii TIC, de dezvoltare și întreținere a sistemelor informaționale, dotarea cu echipament digital;
  • organizarea de traininguri pentru cadre didactice axate pe utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ;
  • perfecționarea abilităților cadrelor manageriale;
  • includerea în oferta educațională a CEITI a unui program de formare a competențelor digitale destinat cadrelor didactice, implementarea unui program de mentorat;
  • elaborarea de ghiduri privind implementarea programelor de învățământ din perspectiva integrării TIC;
  • dezvoltarea conținutului digital pentru 3 meserii și specialități;
  • organizarea unei campanii de promovare a resurselor educaționale deschise etc.
Acest eveniment este organizat în cadrul Proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.

Adresa: str. Mateevici, 23B  Chișinău, Moldova, MD-2009

Implementat de
CE PRO DIDACTICA
Adresa:
str. Armenească, 13,
Chișinău, Moldova,
MD-2012
Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare
oferă suport țărilor din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est, precum și din zona Caraibelor pentru dezvoltare sustenabilă. Ministerul Federal pentru Europa, Integrarea Europeană și Afaceri Externe planifică strategiile de cooperare. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), departamentul operațional unit al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programele și proiectele împreună cu sectorul public și privat și organizații nonguvernamentale.