CONFERINȚA „EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE DE REALIZARE ÎN CONTEXTUL PRACTICII PEDAGOGICE”: UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT

Pestalozzi-EIC

În cadrul proiectului Promovarea şi dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, implementat de C.E. PRO DIDACTICA cu sprijinul Fundației Pestalozzi din Elveția, Universitatea de Stat din Comrat, în perioada carantinei, când procesul de studii se desfășoară în mediul on-line, alături de celelalte universități partenere continuă promovarea și dezvoltarea competenței interculturale în formarea inițială a studenților-pedagogi, inclusiv în cadrul studierii disciplinelor cu profil pedagogic, a diferitor tipuri de practică, activităților extracurriculare.

În acest context, la data de 24 aprilie curent,  s-a desfășurat Conferința științifico-practică Educația interculturală: realități și perspective de realizare în contextul practicii pedagogice a studenților specialităților „Pedagogie în învățământul primar” și „Pedagogie preșcolară” (platforma Zoom). Programul conferinței a fost parcurs de manieră interactivă, dezvăluind mai multe aspecte, conținuturi și lucrări individuale, realizate de studenţi pe dimensiunea EIC (majoritatea subiectelor fiind plasate pe platforma Moodle USC).

Din perspectiva interculturalității, au fost prezentate și analizate subiectele ce țin de importanţa educației interculturale în integrarea socioprofesională şi cea academică a practicanților; dezvoltarea competenței interculturale personale și formarea competenței nominalizate la copii evidențiindu-se studenții: N. Uzun, L. Micriucova, A. Carmazinscaia ș.a. Participanții la conferință au manifestat interes și activism, ceea ce motivează dezvoltarea în continuare  a competenței interculturale.

Printre problemele apărute, s-au evidențiat deficiențele comunicării virtuale, care limitează  saturația emoţională a celor ce învață și imposibilitatea de realizare a unor activități, inclusiv conexiunea la distanţă. Discuțiile în cadrul conferinței, interesul sporit al studenţilor pentru subiectele abordate și opiniile lor ne permit să concluzionăm că impactul proiectului este relevant și pozitiv.

Mulțumim celor 25 participanți și coordonatorilor acestora: Maria VLAH, lector univ. și Galina LEVINTII, lector univ. Link-ul la materialul video-conferinței.

Maria IANIOGLO, dr., conf. univ.,
coordonatorul local proiect EIC