Activități de formare și evaluare în cadrul proiectului CONSEPT

CONSEPT

Lunile mai și iunie au fost prolifice pentru beneficiarii proiectului CONSEPT. În cadrul componentelor implementate de CE PRO DIDACTICA s-au desfășurat ultimele module și sesiunile de follow-up ale programelor Gândirea critică pentru formarea competențelor profesionale, Portofoliul și proiectul modular în învățământul profesional tehnic, dar și follow-upul seminarului-training Managementul calității versus calitatea managementului. Toate activitățile, realizate online pe platforma Zoom, s-au remarcat prin implicarea activă a cursanților și aplicarea eficientă de către formatori și participanți a tehnologiilor instruirii la distanță. Atât cadrele didactice, cât și managerii instituțiilor beneficiare, au avut ocazia să facă uz de diverse resurse și instrumente digitale, relevante pentru subiectele discutate și tehnicile utilizate. Aceste exerciții au contribuit și la dezvoltarea competențelor digitale ale formabililor.

Gândirea critică

Ultimul modul al programului a pus accent atât pe crearea unei viziuni strategice de aplicare coerentă și creativă a tehnicilor LSDGC în scopul dezvoltării competențelor profesionale, cât și pe motivarea pentru valorificarea inteligențelor multiple ale elevilor, în vederea creșterii personale și profesionale. În cadrul follow-upului, profesorii au prezentat experiențele de aplicare a tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice și a cadrului ERRE, manifestând spirit analitic și creativitate.

PROIECTUL ŞI PORTOFOLIUL

În cadrul modulului trei al programului, evaluarea în bază de proiect individual şi/sau portofoliu în învățământul profesional tehnic a fost abordată multiaspectual. Având în vedere necesitățile de formare ale participanților, constatate pe parcursul modulelor anterioare, s-a insistat în mod special pe evaluarea proiectelor/pieselor de portofoliu și pe construirea grilelor de evaluare: cu criterii, indicatori şi descriptori. Sesiunea de follow-up a oferit participanților oportunitatea de a prezenta un proiect de durată, cu toţi parametrii (de la intenţie la produs), racordat la conţinuturile şi competenţele curriculare, cu dovezi referitoare la procesul de lucru şi de evaluare.

managementul calităţii

Follow-upul online al trainingului Managementul calității versus calitatea managementului a întrunit 15 manageri ai instituțiilor beneficiare, care au împărtășit cu generozitate experiența de identificare a obstacolele interne și instituționale în contextul exercitării funcțiilor manageriale, dar și exemple de activități concrete planificate în vederea îmbunătățirii calității managementului.