CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI – DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ ÎN CLASELE PRIMARE: REZULTATE ȘI PERSPECTIVE

CBV

La 16 iulie curent, în incinta Centrului Educațional PRO DIDACTICA, s-a desfășurat masa rotundă a experților implicați în evaluarea Programului experimental ”Cultura bunei vecinătăți”, realizat cu sprijinul GPPAC (Parteneriat Global pentru prevenirea conflictelor armate, regiunea Europei de Est). Disciplina opțională de educație interculturală este unica inițiativă comună implementată cu succes în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului, în perioada 2013-2018, cu suportul financiar a mai multor parteneri de dezvoltare și a avut ca obiectiv major educarea la elevi, învățători și părinți a competenței interculturale, manifestată prin sporirea interesului de cunoaștere și comunicare, conlucrare cu vecinul care poate să vorbească altă limbă, să reprezinte altă etnie sau să împărtășească alte valori culturale și/sau religioase. Atu-ul disciplinei date constă în elaborarea și aprobarea de către MECC a Curriculumului, însoțit de Caiete de educație interculturală pentru toate cele patru clase primare și sunt disponibile pentru utilizare în masă, pe site-ul www.prodidactica.md.

La activitate au participat Andrei KAMENȘIKOV, coordonator GPPAC, Irina BRUNOVA-KALISETKA, director al Centrului de Integrare și Dezvoltare din Kiev, colegii de la Centrul de Programe inovative educaționale și sociale din regiunea transnistreană, Tiraspol, dar și dna Alla NIKITCENKO, consultant principal de la MECC, Elena TULBA, specialist la Direcția Educație din UTAG și Daniela STATE, autor și formator în proiect. Participanții au prezentat rezultatele evaluării finale a implementării disciplinei, evidențiind aspecte cantitative și calitative desprinse din practica de predare-învățare și evaluare, analizată de elevi, părinți și învățători la diferite etape, dar și recomandări cu privire la extinderea aplicării și diseminării experiențelor de succes.

În acest context, anunțăm învățătorii claselor primare, care intenționează să predea în anul următor de învățământ disciplina opțională ”Cultura bunei vecinătăți” și nu au mai beneficiat de formare  specifică la PRO DIDACTICA, să se înscrie la un seminar de inițiere și promovare a conceptului dat pe următoarea adresă: vpostica@prodidactica.md, printr-un mesaj de confirmare în formă  liberă, cu indicarea  numelui și a  prenumelui, a instituției, a clasei la care predă și a nr. de copii în clasă. Activitatea va avea loc sâmbătă, 15 septembrie, de la 9.00 la 15.00, la sediul Centrului, pe str. Armenească, 13. Învățătorii vor beneficia de un certificat autorizat și de un nr. minim de 5 Caiete ale elevului pentru clasa I, iar instituțiile – de un Acord de implicare, pe bază de parteneriat, într-un proiect internațional.

De asemenea, învățătorii, care au predat anterior disciplina dată, sunt invitați și rugați să promoveze necesitatea și utilitatea cursului la întrunirile metodice raionale/municipale de la începutul anului școlar în municipiile/raioanele din care fac parte.  Se propune continuarea colaborării Dvs. cu CE PRO DIDACTICA prin expedierea unor elaborări metodice în ajutorul cadrelor didactice în predarea cursului dat (proiecte didactice de scurtă și de lungă durată, prezentări PPT sau Prezi, filme educaționale, scenarii pentru activități extracurriculare etc.), care vor deveni resurse educaționale deschise și vor facilita schimbul de bune practici între învățători, prin publicarea pe pagina www.red.prodidactica.md. Acestea inițiative vor fi stimulate prin acordarea unui certificat de publicație electronică, valabil pentru procesul de atestare.

În încheiere, vă asigurăm  de calitatea și impactul materialelor elaborate și aplicate, în limbile română și rusă, dar și de deschiderea noastră pentru a disemina în continuare practicile bune acumulate, pentru optimizarea educației interculturale pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în zonele multietnice.

Coordonator: Viorica GORAȘ-POSTICĂ

ID