CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI: EXTINDERI ȘI APROFUNDĂRI ÎN ȘCOLILE DIN RAIONUL DUBĂSARI

Gppac

În prima zi a vacanței de toamnă în jur de 40 de cadre didactice de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv din regiunea transnistreană, s-au întrunit într-un Program de formare în domeniul educației interculturale, cu genericul  ”Cultura bunei vecinătăți”. Desfășurat în  cadrul unui proiect de durată, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Rețelei Internaționale de Prevenire a Conflictelor Armate – GPPAC și facilitat de Acordul semnat cu Direcția Învățământ General,  în persoana dnei Larisa Brătucean, activitatea a contribuit la dezvoltarea personală și profesională a participanților.

Grupa învățătoarelor din clasele primare a beneficiat de prestația inedită a formatorului național, dna Daniela STATE și a continuat familiarizarea metodologică, începută în luna august, în domeniul predări și învățării disciplinei nr. 1 din lista opționalelor pentru clasele primare, recomandate de MECC în Planul de studii din anul curent – Cultura bunei vecinătăți. Astfel, s-au împărtășit succesele și problemele înregistrate de la  începutul anului de învățământ, iar, ulterior, s-au parcurs în mod participativ și analitic conținuturile din Caietele elevului pentru partea a II-a din Curriculum.

Grupa diriginților și a profesoarelor, care predau noua disciplină ”Dezvoltare personală” la gimnaziu, a fost condusă în demersul didactic de prof. Viorica GORAȘ-POSTICĂ. Obiectivul sesiunilor a constat în inițierea practicienilor în problematica dezvoltării competenței interculturale, ca și continuare a celor însușite în clasele primare, mai ales  în baza Auxiliarului didactic ”Competența interculturală” și a vastei colecții de resurse didactice deschise de pe următoarea Adresă. S-a demonstrat cu argumente practice polivalența materialelor și funcționalitatea  lor atât la orele de Dezvoltare personală de la diferite clase, cât și la alte discipline școlare.

În concluzie, apreciem interesul mare al participanților, coordonați în mod responsabil, la nivel local, de  specialiștii de la Direcția raională, dnele Lilia RUSU și Svetlana ISAICUL.  Cadrele didactice beneficiare au mulțumit în mod repetat pentru această ocazie unică de implicare în asemenea program, susținând că au fost provocați să încerce pe viitor modalități noi de aplicare a celor învățate cu copiii. S-a recunoscut că elevii de astăzi au mare nevoie în contextul multicultural actual atât de dinamic de vaste cunoștințe despre diferite culturi, de abilități de comunicare  interpersonală tot mai elevate și de atitudini tolerante, de deschidere, de acceptare a Celuilalt, diferit de ei. Or, diversitatea postmodernă este o sursă inepuizabilă de îmbogățire spirituală și nicidecum un motiv de izolare, ignorare sau de conflicte.

Viorica Goraş-Postică, coordonator proiect