CURS DE FORMARE: PRACTICI AGRICOLE BENEFICE MEDIULUI

devram_15.12

În perioada 17-30 decembrie curent, Colegiul Agroindustrial din Ungheni a desfăşurat primul curs de formare continuă în domeniul agricol. Lansat cu suportul Uniunii Europene, acesta a avut drept beneficiari reprezentanţi ai unor gospodării ţărăneşti, societăţi cu răspundere limitată şi comerciale din raioanele Ungheni, Drochia şi Nisporeni, precum şi cadre didactice din instituţie. Activitatea a fost facilitată de 3 formatori locali pregătiţi în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I – Monica Boian-Pâslaru, Vasile Boţan şi Norinela Vlas –  şi de dr. Veronica Bulat (USM).

 Cele 10 sesiuni au avut în atenţie subiecte de interes pentru toţi cei preocupaţi de agricultura ecologică, protecţia mediului şi un stil de viaţă sănătos: Relaţia agricultură-schimbări climatice; Provocările ecologică, hidrologică, energetică, economică; Impactul agriculturii moderne asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; Tehnologii moderne pentru creşterea culturilor agricole; Creşterea şi dezvoltarea culturii; Pregătirea solului; Sistemele de agricultură; Norme aplicabile producţiei vegetale; Managementul integrat al buruienilor, bolilor şi dăunătorilor; Pesticidele ecologice în protecţia plantelor etc.

 Conceptul instruirii a prevăzut şi un modul dedicat marketingului în sectorul agricol, care a cuprins aspecte de importanţă majoră pentru cei care gestionează o afacere în domeniu: determinarea pieţei-ţintă a entităţii agricole, stabilirea profilului consumatorului şi evaluarea riscurilor pieţei agricole. Cursanţii au fost familiarizaţi cu activităţi specifice, cu strategii de pătrundere şi de poziţionare a întreprinderii pe pieţele-ţintă.

 Subiectele abordate şi activităţile realizate au fost ajustate la nevoile cursanţilor, arsenalul  metodologic al formatorilor incluzând: prelegerea, PPT, studii de caz etc.

 Scopul programului a constat în dezvoltarea competenţelor necesare practicării agriculturii ecologice şi integrarea acestora în activitatea de zi cu zi.

Susţine educaţia agricolă!

 Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.