CURS DE INSTRUIRE ”DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI CURRICULAR COMPREHENSIV DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ÎN CONFORMITATE CU NEVOILE DE DEZVOLTARE ALE ELEVILOR ŞI STANDARDELE INTERNAŢIONALE”

UNFP

În perioada 10-12 aprilie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc cursul de instruire Dezvoltarea şi implementarea programului curricular comprehensiv de educaţie pentru sănătate în conformitate cu nevoile de dezvoltare ale elevilor şi standardele internaţionale, în cadrul proiectului Promovarea Educaţiei pentru Sănătatea tinerilor, implementat de UNFPA, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi cu susţinerea Ambasadei Olandei.

Una din activităţile prioritare ale proiectului respectiv este revizuirea curriculumului cursului opţional Educaţie pentru sănătate în conformitate cu standardele internaţionale, formarea cadrelor didactice şi a echipei naţionale de experţi, implicaţi în activităţile proiectului. În acest context, la instruire au participat reprezentanţi ai grupului de lucru responsabil de revizuire curriculară – cadre didactice, specialişti în sănătate, experţi gender, reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei şi ai partenerilor de implementare – Reţeaua de Tineri Educatori DE LA EGAL LA EGAL Y-Peer Moldova, AO Parteneriate pentru fiecare copil, AO Terres des hommes Moldova. De asemenea, au participat cadre didactice şi metodişti ai Direcţiilor de învăţământ, antrenaţi nemijlocit în predarea cursului Educaţie pentru Sănătate.

Obiectivele instruirii au vizat: analiza şi descrierea particularităţilor dezvoltării biopsihosociale a adolescenţilor, explicarea sarcinilor de dezvoltare psihosocială în adolescenţă, precum şi prezentarea metodelor de ajustare a mesajelor de sănătate adresate tinerilor şi explicarea rolului instituţiilor de învăţământ în ameliorarea sănătăţii adolescenţilor.

În calitate de formatori au participat doi experţi recunoscuţi în sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor, Dr. Galina LEŞCO, şefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor Neovita, coordonator naţional de proiect Generaţie Sănătoasă, trainer în programul european de instruire în sănătatea adolescenţilor EuTeach, expert internaţional în domeniu şi dna Larisa CHIREV, psiholog, lector universitar, UPSC Ion Creangă, expert şi formator naţional în sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor.

Participanţii au apreciat pozitiv conţinutul, diversitatea grupului de participanţi, dar şi aspectele organizatorice ale instruirii. Grupul a dat dovadă de interes faţă de subiect şi a participat activ în discuţii şi exerciţiile practice.

În rezultatul cursului participanţii au ajuns unanim, la următoarele concluzii:

  • Privarea tinerilor de educaţie adecvată pentru sănătate este o încălcare a dreptului acestora de a fi informaţi despre procesele de dezvoltare, care le afectează direct viaţa;
  • Educaţia pentru sănătate, inclusiv reproductivă informală, este inadecvată în societatea modernă, când fluxul imens de informaţie pe Internet poate crea o înţelegere distorsionată despre sexualitate [1];

Ce este educaţia pentru sănătatea reproductivă holistică (ES)?

  • ES este învăţarea despre aspectele cognitive, emoţionale, sociale, relaţionale şi fizice ale sexualităţii;
  • ES asigură abordări pozitive despre sexualitate şi sprijină dezvoltarea corespunzătoare vârstei;
  • ES vizează sprijinirea şi protejarea dezvoltării sexuale a tinerilor;
  • ES începe în copilărie şi progresează prin adolescenţă şi maturitate;
  • ES sporeşte rezilienţa copiilor şi tinerilor etc.

O întrebare comună pentru mai mulţi participanţi a fost dezbătută în ultima zi de instruire: Dacă vorbim deschis la aceste teme, oare nu îi provocăm la comportamente riscante? Studiile ştiinţifice demonstrează că aceasta este o preconcepţie. Din contra, tinerii informaţi înţeleg mai bine consecinţele şi tind să amâne debutul relaţiilor lor sexuale. Iar reprezentanţii tinerilor, participanţi la instruire, au menţionat că mesajul tinerilor pentru semenii lor este ”abstinenţă până când eşti pregătit”.

Educaţia pentru sănătate îi învaţă pe tineri să facă faţă provocărilor de vârstă prin luarea deciziilor responsabile, conştiente cu privire la relaţiile lor intime şi abordează deschis întrebări precum: Decizia cu privire la începerea unei relaţii sexuale este benevolă? Ştii care sunt consecinţele unei relaţii timpurii? Corespunde aceasta cu valorile tale? Ce îţi doreşti să obţii implicându-te? Cunoşti care sunt metodele de protecţie de sarcină nedorită şi de infecţii sexual transmisibile?

În următoarele luni vor fi organizate activități similare și pentru alți profesori interesați.

[1] în conformitate cu definițiile de lucru ale OMS: „Sexualitatea umană este o parte naturală a dezvoltării umane prezentă în fiecare etapă a vieții, ce cuprinde componente fizice, psihologice și sociale […]’’

Oxana DRAGUŢA,
Coordonator de proiect