CURSUL DE FORMARE CONTINUĂ: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL

ANUNȚ

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general!

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, organizează în perioada 19, 24 și 26 august 2021, în intervalul 9:30 – 12:00, cursul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație:

EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL

Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2021-2022 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului va fi anunțat persoanelor înregistrate.

Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire. Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrarea la curs, accesați următorul LINK

Lilia Nahaba,
Coordonator de program
tel. (+373 22) 54 25 56, 54 19 94;
fax (+373 22) 54 41 99.
email:  lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md