”DĂM SFARĂ ÎN ȚARĂ”: ÎN CURÂND, NOI POSIBILITĂȚI DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL AGRICOL!

Devram-logo_page-0001 (1)

Sensibilizarea adulților asupra necesității creșterii profesionale și atragerea acestora să participe la cursuri elaborate în corespundere cu cerințele la zi ale pieței muncii este una dintre provocările furnizorilor de servicii în domeniu. Cu atât mai mult atunci când e vorba de noi entități de formare sau de noi programe…

Pe data de 18 septembrie curent, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a avut loc o întrunire online cu participarea membrilor echipei de implementare, a managerilor celor 7 instituții-pilot și a cadrelor didactice implicate în elaborarea de curricula pentru cursuri de formare continuă. În discuție au fost puse mai multe aspecte legate de aprobarea, lansarea și promovarea  programelor de formare continuă în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimentar – pregătirea dosarelor pentru aprobare, data lansării, modalitatea de organizare, instrumente de promovare.