”DevRAM”: echipament de ultimă generație pentru 12 instituții din învățământul agricol

Devram logo_25.05

Grație suportului adițional oferit de proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, implementat pe parcursul a 3 ani și încheiat în această vară, 12 instituții de învățământ profesional tehnic agricol au beneficiat de un nou echipament performant. Oferite în pragul anului de studii 2021-2022, cele 12 seturi, constând din 2  laptopuri, 2 televizoare și 2 display-uri interactive, vin în completarea dotărilor efectuate anterior în cadrul proiectului și au menirea de a contribui la modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare din școlile de profil.

Printre instituțiile beneficiare se numără:

 • Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul;
 • Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău;
 • Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți;
 • Școala Profesională din Bubuieci;
 • Colegiul Agroindustrial din Ungheni;
 • Colegiul Agroindustrial din Râșcani;
 • Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi;
 • Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni;
 • Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 • Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți;
 • Școala Profesională din Leova;
 • Școala Profesională din Nisporeni.

Integrarea echipamentelor donate în activitatea instructiv-educativă va conduce la eficientizarea proceselor de proiectare, realizare și asistare a demersurilor didactice, de prezentare și procesare a informației, de creare a conținuturilor educaționale digitale, de construire a cunoașterii. Acestea vor contribui la diversificarea strategiilor utilizate și a modelelor de predare-învățare atât în format off-line, cât și on-line, dar și la facilitarea accesului elevilor la învățământul la distanță.

Această inițiativă a proiectului Uniunii Europene și-a propus să pună umărul la îmbunătățirea educației agricole din Republica Moldova, în vederea pregătirii de specialiști calificați pentru sectorul agroalimentar, în corespundere cu cerințele actuale ale pieței muncii.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), şi-a propus să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, completând componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.