DEVRAM: PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL AGRICOL

devram_15.12

În perioada 20-22 aprilie curent, în cadrul proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, are loc un training orientat spre planificarea, implementarea și dezvoltarea serviciilor de pregătire continuă din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar. Acesta se adresează responsabililor de programe de formare continuă: directori, directori adjuncți, profesori și metodiști, în total – 38 de persoane. Participanții la instruire, realizată online de formatorul Sergiu Coceaș (Centrul de Excelență în Construcții), reprezintă toate cele 11 școli din sectorul agroalimentar, nu doar instituțiile-pilot.

Trainingul este structurat în trei sesiuni și are în atenție subiecte de esență pentru buna realizare a educației pe tot parcursul vieții: cadrul normativ și juridic al secției de formare continuă, strategii și politici de asigurare a calității; proiectarea programelor de formare și metodologia de elaborare; pregătirea, desfășurarea și finalitatea procesului de predare-învățare; resursele de învățare.

Grație lansării serviciilor de formare continuă,  instituțiile de învățământ profesional tehnic de profil vor deveni centre de educație a adulților, furnizând tuturor celor interesați, angajați în câmpul muncii ori nu, cursuri de recalificare și de reprofilare, dar și de creștere personală.