DevRAM: STANDARDE DE CALIFICARE, ETAPA II

Devram-logo_MEN

Munca la standardele de calificare în cadrul proiectului Uniunii Europene DevRAM, Partea I a intrat într-o nouă etapă.

În parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, astăzi, 5 martie, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un atelier de planificare a activităţii grupurilor de lucru responsabile de elaborarea şi înaintarea celor trei standarde de calificare spre validare Comitetului sectorial pentru formare profesională în agricultură şi industria prelucrătoare, precum şi de prezentare Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, spre aprobare, a dosarelor calificărilor respective. Standardele vizate sunt:

 1. ”Controlor produse alimentare” (nivel 3, CNCRM);
 2. ”Tehnician asigurarea calităţii” (nivel 4, CNCRM);
 3. ”Tehnician în panificaţie” (nivel 4, CNCRM).

Grupurile de lucru au fost constituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova, Hotărârii Guvernului nr. 425/2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, în baza Memorandumului de cooperare  cu privire la implementarea proiectului ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” şi reprezintă:

 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
 • Universitatea Tehnică a Moldovei,
 • Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul,
 • Colegiul Agroindustrial din Râşcani,
 • Şcoala Profesională nr. 2 din Chişinău,
 • Şcoala Profesională nr. 1 din Cahul,
 • Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,
 • S.A. „Franzeluţa”,
 • S.A. Combinatul de Pâine din Bălţi.

Participanţii la activitate – facilitată de Viorica Condruc (consultant principal, Direcţia Cadrul Naţional al Calificărilor, MECC) şi prof. univ. dr. Petru Todos, coordonatorul celor 3 grupuri – au stabilit atribuţiile fiecărui membru în elaborarea standardelor, paşii de urmat, termenele de executare a lucrărilor şi de predare a produsului final.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.