DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE LA PROFESORII UNIVERSITARI DIN PROIECT

Pestalozzi-EIC

Pe parcursul lunii noiembrie curent, profesorii universitari, coordonatori ai stagiilor de practică pedagogică din cele 3 universități (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi) din prima fază a proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit de Fundația Pestalozzi din Elveția, au participat la un program de formare în domeniul instruirii la distanță. Așa cum criza pandemică ne-a provocat foarte serios la acest capitol, studenții urmează a fi pregătiți nu doar să se implice în procesul educațional de la universitate, ci și să își onoreze obligațiunile de la stagiile de practică din instituțiile de învățământ, inclusiv din perspectiva interculturalității.

Seria de 2 traininguri, urmată de 2 seminare de follow-up, a pus accentul pe exersarea abilităților de proiectare, organizare și evaluare a activităților didactice în mediul online, fiind facilitată de formatori cu competențe avansate în domeniu: dr. Daniela MUNCA-AFTENEV și drd. Valeriu GORINCIOI. Codul Educației, la modul general și Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general, aprobate încă în anul 2015, în mod specific, stipulează cadrul normativ reglator.

În acest context, nu doar însușirea unor tehnici de instruire la distanță, dar și utilizarea avizată a instrumentelor și a platformelor digitale, pentru a asigura calitatea și impactul de durată al educației, inclusiv valorificarea interacțiunii și a învățării prin acțiune, au fost obiectivele-cheie ale demersului dat. Marea majoritatea a subiecților au demonstrat un nivel foarte bun de valorificare a instrumentelor digitale, dar au fost interesați să își extindă orizontul virtual și să încerce lucruri noi. În mod evident, studenții noștri, care fac parte din generația Z, nativii digitali, ne depășesc pe cei din generația X, dar învățarea participativă și abordarea creativă a posibilităților foarte extinse ale platformelor numeroase, existente pe piața informațională, aduc beneficii tuturor. Un motto util al programului de formare, repetat de noi, a fost: Non multa, sed multum, or, similar cu situația de la tehnicile interactive, nu suntem deloc interesați de numărul în sine al acestora și de varierea lor superficială, ci de explorarea multiaspectuală și profundă a unei platforme, pentru sporirea randamentului didactic.

Sinteza chestionarelor de evaluare finală ne-a evidențiat percepția cursanților vizavi de gradul de atingere a obiectivelor propuse și a utilității materialelor instructive oferite – în medie, de 86%, dar și disponibilitatea de a aplica cele însușite în practica universitară – peste 70 la sută

Instrumentele  digitale exemplificate de participanți în problematica educației interculturale vor  fi incluse în Îndrumare pentru stagiile de practică pedagogică, plasate, în primă variantă, pe platformele instituționale Moodle ale universităților. Formatorii au recomandat introducerea în ghidurile date a mai multe link-uri, inclusiv de la resurse educaționale deschise (RED)  naționale și internaționale, de asemenea, de la diferite tutoriale, care ar permite autoinstruirea și autoevaluarea studenților.

Instrumentele digitale  utilizate în timpul trainingului au fost:

Link-ul cu tutorialele pentru instrumentele prezentate:  http://alem.aice.md/resources/

Consemnare: expert proiect: Viorica GORAȘ-POSTICĂ