DIRECȚII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROGRAMELOR DE FORMARE A SPECIALIȘTILOR PENTRU SECTORUL PRODUCERII ȘI PROCESĂRII SOIEI

devram_15.12

Toți cei interesați de domeniul pregătirii de specialiști pentru sectorul producerii și procesării soiei sunt îndemnați să ia cunoștință de ”Raportul cu privire la rezultatele identificării direcțiilor de îmbunătățire a programelor de învățământ profesional tehnic postsecundar 81110 Agronomie și 72150 Tehnologia produselor de origine vegetală prin racordarea competențelor la necesitățile sectorului de producere și procesare a soiei în Republica Moldova”. Studiul a fost realizat de dr. conf. univ. Veronica Prisăcaru, dr. conf. univ. Grigore Baltag și dr. conf. univ. Tatiana Șevciuc, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I.

Coperta_Raport_RO_2020-page-001

Cover_Report_EN_2020-page-001