DOTAREA CENTRELOR UNIVERSITARE DE RESURSE DIDACTICE ÎN EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ

Pestalozzi-EIC

Pe parcursul săptămânii curente, echipa proiectului ”Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice”, sprijinit financiar de Fundaţia pentru Copii Pestalozzi din Elveţia, donează un set impunător de literatură şi de mijloace didactice, inclusiv tehnică electronică, celor 3 universităţi partenere: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat şi Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi.

În acest context, în fiecare universitate va fi dotată o sală de curs ca Centru de Resurse Didactice pentru Educaţie Interculturală (CDREIC), utilându-se conform, ultimelor exigenţe, cu mijloace tehnice şi ilustrative, menite să faciliteze dezvoltarea practică a competenţei interculturale la viitorii pedagogi.

Conform Regulamentului Centrelor, acestea urmează ”să fie un spaţiu pentru dialog şi colaborare între studenţi şi profesori, pentru a realiza cele mai bune iniţiative privind dezvoltarea personală şi profesională în domeniul EIC, promovând dezvoltarea competenţei interculturale şi a celorlalte competenţe-cheie, implicarea activă a studenţilor în activităţile de voluntariat în instituţiile educaţionale, învăţarea formală, non-formală şi informală”.

De asemenea, în vederea exercitării funcţiei de promovare a valorilor din cultura naţională şi universală şi a dialogului intercultural în procesul formării cadrelor didactice, CRDEIC îi revin următoarele atribuţii: identificarea nevoilor de EIC ale studenţilor şi cadrelor didactice provenite din medii culturale diverse şi cu identitate culturală diferită; promovarea principiilor democratice şi a drepturilor omului în conformitate cu tratatele internaţionale şi legislaţia naţională în vigoare; promovarea valorilor europene şi a programelor de dezvoltare interculturală din ţară şi de peste hotare; valorificarea elementelor tradiţiei şi a culturii locale în context naţional şi european/universal; organizarea unor evenimente cu caracter educaţional, la nivel instituţional/ comunitar etc.

Centrele vor fi deschise oficial la începutul anului viitor de studii, după aprobarea Regulamentelor de funcţionare, devenind accesibile tuturor actorilor universitari interesaţi şi contribuind la diseminarea practicilor de succes în domeniul educaţiei interculturale.

Consemnare: expert proiect, Viorica Goraş-Postică