ECHIPA CE PRO DIDACTICA A GĂZDUIT O VIZITĂ DE STUDIU ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE

NEPC

În perioada 19-21 noiembrie, curent, la CE PRO DIDACTICA s-a organizat o vizită de studiu ”Educaţie interculturală de la şcoala primară la universitate: bune practici” pentru o delegaţie internaţională din cadrul reţelei de Centre de Politici Educaţionale – NEPC, cu sediul la Zagreb, Croaţia. Membrii delegaţiei au reprezentat NEPC (președinte Mario Bajkusa), Centrul de politici educaţionale din cadrul Universităţii din Vilnius (Rimantas Zelvys), Centrul de politici educaţionale din Belgrad (Milica Todovici, Lola Hasanović, Žaklina Veselinović) şi Programul Pas cu Pas (Zorica Topalovic) – persoane cu experienţă educaţională de predare şi cercetare.

Prima vizită s-a realizat la LT A. Puşkin din Chişinău, unde am fost ghidaţi de distinsa directoare O. Abramova, care ne-a făcut o excursie prin instituţia cu alură elitistă, în care leadership-ului transformaţional este vizibil. Aici s-au prezentat două lecţii de calitate la disciplina opţională ”Cultura bunei vecinătăţi” (cl. 1 – înv. M. Racul şi cl. 3 – înv. G. Miteva), prin care beneficiarii vizitei au cunoscut aspecte practice inedite în implementarea unor inovaţii din sfera educaţiei interculturale, promovate de proiectele anterioare de parteneriat cu PRO DIDACTICA. De asemenea, s-au efectuat vizite şi prezentări relevante la muzeele din liceu, prin care se valorifică pedagogia muzeală pentru cunoaşterea altor culturi: a culturii ruse (Muzeul Al. Puşkin), culturii etnografice româneşti din Basarabia (Muzeul etnografic de pe lângă cabinetul de limba română) şi a istoriei instituţiei (Muzeul şcolii).

A doua vizită a fost desfăşurată la Universitatea de Stat din Moldova, care deţine experienţe deosebite de educaţie interculturală, cunoscute de participanţi prin întâlnirea cu decanul facultăţii de PSESAS, dl. prof. Vl. Guţu şi şefa Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei, dna dr. M. Şevciuc, dar şi prin vizitarea Muzeului USM, al Centrului de Cultură Japoneză şi al altor Centre de cultură şi civilizaţie străină (italiană, poloneză, franceză, americană, spaniolă, austriacă) – toate deschise şi funcţionale în cadrul Facultăţii de Limbi Străine prin intermediul unor proiecte extrabugetare, sprijinite, în special, de ambasadele ţărilor în cauză şi exploatate în pregătirea multilingvistică a studenţilor USM.

Vizitele din ziua a III-a s-au produs la două instituţii rurale din UTAG: LT moldo-turc din Congaz şi Liceul ”T. Zanet” din aceeaşi localitate, la care am avut şansa să asistăm la câteva lecţii netradiţionale integrate, dar şi la o extinsă activitate extracurriculară, cu prezentarea artistică originală a culturii găgăuze, în interferenţă cu aspecte din cultura moldovenilor, bulgarilor, ruşilor, turcilor, ucrainenilor, intitulată ”Toţi suntem diferiţi, toţi suntem egali”. Ospitalitatea găgăuzilor şi generozitatea obiceiurilor tradiţionale demonstrată, pe de o parte şi profesionalismul cadrelor didactice şi manageriale, pe de altă parte, s-au manifestat din plin, atât la lecţia de istorie şi educaţie civică, organizată sub forma unei Conferinţe de presă şi facilitată de 4 profesori de: istorie şi educaţie civică, limba română, limba turcă şi limba engleză, dar şi la evenimentul artistic original, când muzica şi dansul popular s-au împletit cu poezia şi arta dramatică, având impact pozitiv de durată asupra musafirilor, dar şi asupra părinţilor, elevilor şi ai altor membri ai comunităţii. Aducem mulţumiri cordiale, în acest context, pentru sprijin şi implicare responsabilă, dnei Alla Nikitcenko, consultant principal MECC şi dnei Elena Tulba, specialist DGETS, Comrat, cu care cooperăm fructuos de mai mulţi ani.

În concluzie, subliniem interesul colegilor de la NEPC pentru practicile de educaţie interculturală, cunoscute la noi, dar şi respectul, toleranţa, deschiderea actorilor educaţionali din instituţiile vizitate pentru familiarizarea cu valorile din alte culturi, pentru cunoaşterea şi practicarea limbii române şi a limbii engleze, dar, nu în ultimul rând, mândria şi grija pentru perpetuarea valorilor tradiţionale ale etniilor conlocuitoare din Republica Moldova la tânăra generaţie.

Coordonator, Viorica Goraş-Postică