Educația adulților din Republica Moldova are o nouă pleiadă de formatori 

În perioada 28 iunie-11 iulie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat programul ”Formarea continuă a formatorilor”, având drept beneficiari 15 cadre manageriale și didactice din învățământul profesional tehnic în domeniul agricol și al transporturilor. Instruirea a avut loc cu sprijinul proiectului ”Creativo”, implementat de Centrul de Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA).

În opinia cursanților, oferta de pregătire a specialiștilor în educația adulților și în mentorat a răspuns așteptărilor lor. Mai ales că formatorii și-au văzut sarcina în ”… a-i face conștienți de faptul că responsabilitatea în fața adulților – de orice vârstă – nu este mai mare sau mai mică decât în fața copiilor, ea este diferită la nivelul asigurării didactice prealabile a cursului”.

Conținuturile abordate pe parcursul instruirii, realizată – atât cu prezență fizică, cât și la distanță – de formatorii Valeriu GORINCIOI, Angela TOMIȚA și Sergiu COCEAȘ, au vizat întâi de toate formarea competențelor necesare proiectării și desfășurării unui demers construit pe fundamentele pedagogice și psihologice ale andragogiei (conceptualizarea unui training în auditoriu sau online; respectarea algoritmului de utilizare a tehnicilor de lectură, de  organizare grafică a informației, de scriere și discuție, de argumentare; aplicarea principiilor și recomandărilor științifice pentru tehnicile interactive etc.).

Programul s-a încheiat astăzi, 14 septembrie, printr-o sesiune de follow-up, pentru care participanții au elaborat proiectul unui curs adresat adulților de dezvoltare a unor competențe profesionale clar definit, cu detalierea cel puțin a unei secvențe didactice concrete, în cheia cadrului ERRE. Prezentările au demonstrat cunoașterea particularităților de vârstă a segmentului de beneficiari; a cadrului de învatare si gândire Evocare, Realizare a sensului, Reflecție, Extindere; a strategiilor de lucru (Scriere liberă, Asocieri libere, Brainstorming, GP, 6 Cum?, Diagrama Venn, Mozaic, Predare complementară, SINELG, Simulare, Brawriting  etc.) și a sarcinilor caracteristice fiecărei etape; a platformelor și instrumentelor TIC eficiente în educația adulților (Google, Menti, Prezi, LearningApps, GoogleClassroom, Youtube, Jamboard, LearningApps, GoogleClassroom etc.); a modalităților de diminuare a barierelor în învățare provocate de implicațiile cursanților dificili; a specificului relației de mentorat etc.

Pe întreaga durată a programului, cursanții au demonstrat un interes sporit pentru subiectele în discuție și implicare în activități, învățând, reflectând și acționând, dintr-o nouă perspectivă, cea de viitor formator.