Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

La 20 decembrie curent, un grup de 13 de cadre didactice și manageriale de la 3 instituții educaționale din municipiul Chișinău, Dubăsari și Criuleni, s-au întrunit la Centrul de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală de la Universitatea de Stat din Moldova, pentru a participa la atelierul „Educația interculturală”.

Obiectivele propuse au vizat următoarele: dezvoltarea competenței interculturale; formarea abilităților interculturale în sala de clasă prin metode interactive; învățarea de noi practici educaționale pentru a face față noilor provocări specifice instituțiilor multiculturale; aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Printre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală, prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au avut dna Maia Șevciuc, coodronator instituțional al proiectului, Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului, privind integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politici strategice din R.Moldova.

Formatoarele – Ludmila Darii și Irina Carauș – au avut o prestație  de excepție, demonstrând vocație pedagogică și competențe sporite în aplicarea interactivă a conținuturilor.

Cadrele didactice din instituțiile educaționale școlare au avut posibilitatea de a valorifica cunoștințele teoretice asimilate în prima sesiune și, cu un interes sporit, au exersat noi tehnici de monitorizare și evaluare a competenței interculturale.     

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea și dezvotlarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din R. Moldova, cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi” din Elveția (www.eic.prodiactica.md).